Data dodania: 23.01.2018

O problemach polskiej psychiatrii

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uważają, że w Polsce wciąż pokutuje fałszywy obraz leczenia osób psychicznie chorych oparty na przymusowym leczeniu elektrowstrząsami.

Tymczasem tylko 10 proc. pacjentów jest przyjmowanych bez własnej woli, reszta sama poszukuje miejsca w szpitalu psychiatrycznym. Polska psychiatra stosuje w leczeniu nowoczesne metody i najnowsze leki, niestety jej mankamentem są warunki w jakich leczeni są pacjenci, budynki szpitalne są stare i niedoinwestowane przez wieloletnie zaniedbania.

Dobrym rozwiązaniem byłoby, podnoszone również przez rzecznika praw obywatelskich, utworzenie centrów opieki psychiatrycznych, w których wielu pacjentów mogłoby się leczyć ambulatoryjne.

Odejście od hospitalizacji ułatwi podjęcie pracy, która jest nie tylko źródłem utrzymania, ale także czynnikiem społecznego wsparcia i przyspieszy powrót do pełnej aktywności i pełnionych ról społecznych osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną.

kat
Data publikacji: 23.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.