Data dodania: 14.02.2018

Bitwa wygrana, wojna trwa

Alivia publikuje listę ośrodków przyjmujących darowiznę na zakup leków nierefundowanych

Koniec 10-letniej gehenny pacjentów onkologicznych. Fundacja Onkologiczna Alivia otrzymała pierwsze odpowiedzi od ośrodków onkologicznych z całego kraju, które wyraziły gotowość przyjęcia darowizny na zakup leków nierefundowanych. Dzięki wsparciu ponad dwóch tysięcy sygnatariuszy petycji do ministra zdrowia, zainteresowania mediów oraz podopiecznych Fundacji udało się zmienić nieludzkie prawo.

- Czujemy, że solidarność z chorymi zwyciężyła. Prosimy o wsparcie naszych działań oraz konsekwentną walkę z kolejnymi absurdami, które kosztują zdrowie i życie chorych. Bitwa wygrana, wojna trwa – mówi Bartosz Poliński, prezes Alivii.

Sprawa rozpoczęła się 21 stycznia 2018 r., kiedy do Fundacji wpłynęło pismo z Centrum Onkologii w Bydgoszczy o zaprzestaniu przyjmowania darowizn na zakup leków nierefundowanych. Stanowiło to bezpośrednie zagrożenia dla kontynuacji terapii trójki podopiecznych, którzy korzystali z pomocy Centrum. Bydgoski ośrodek był ostatnim dużym centrum onkologicznym, który prowadził taką działalność.

W przeciągu kilku kolejnych dni ponad dwa tysiące osób podpisało petycję na stronie Alivii, domagając się zmian prawa, które nie pozwala leczyć pacjentów, którym państwo nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego leczenia. 29 stycznia nastąpił przełom – Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową interpretację przepisów, która stanowi, że decyzja o przyjęciu darowizny należy do ośrodka. Niezwłocznie Fundacja wystąpiła do ośrodków onkologicznych na terenie całego kraju, pytając o ich decyzję w tej sprawie. Centrum Onkologii w Bydgoszczy zapewniło, że będzie przyjmować darowizny na rzecz pacjentów, którzy rozpoczęli przed 21 stycznia leczenie lekami nierefundowanymi.

Na dzisiaj sześć wiodących ośrodków onkologicznych zadeklarowało chęć niesienia pomocy chorym. Kilkanaście innych dotychczas nie odpowiedziało, jednak żaden ze szpitali nie odpowiedział negatywnie na otrzymanie zapytanie. Kolejna wersja mapy ośrodków wspierających pacjentów zostanie opublikowana za dwa tygodnie.

Jeden problem rozwiązany, jednak wiele jeszcze przed pacjentami onkologicznymi i wspierającymi ich organizacjami. Nierówny dostęp do ochrony zdrowia, brak leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, a przede wszystkim - dramatycznie niska skuteczność leczenia w Polsce. To pokazuje z jak dużym problemem muszą oni zmierzyć się w Polsce i dlaczego tak istotnym jest zapewnieni im stałego wsparcia w codziennej walce.

W ramach programu „Skarbonka" Alivia przekazała chorym ponad 9,2 mln zł dzięki ponad stu tysiącom darczyńców, którzy przekazali odpis podatku lub darowiznę dla jej podopiecznych. Zmiana interpretacji przepisów oraz tworzenie mapy ośrodków to wielkie ułatwienie w niesieniu pomocy ponad trzystu podopiecznym, których wspiera ta fundacja. - Czuję ulgę, że problem, z którym spotykałam się sama dziesięć lat temu ma szansę odejść w niepamięć – komentuje Agata Polińska, wiceprezes Alivii.

Fundacja zapowiada, że nie spocznie dopóki nie zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy. Po pierwsze, w dwóch publicznych wypowiedziach dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy podał sprzeczne informacje dotyczące tego czy otrzymał pismo z Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie przyjmowania darowizn na zakup leków nierefundowanych. Ani Centrum ani Fundusz nie odpowiedziały na zapytania dotyczące innych form wywierania wpływu na ośrodek w tej sprawie. Sprawa udowodniła jednocześnie brak skuteczności procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych, która jest zbyt długa oraz stanowi zagrożenie dla ośrodków, zmuszanych do finansowania terapii.
W najbliższych dniach Alivia wystąpi w tych sprawach do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Ubiegłoroczny raport Health at a Glance przygotowany przez OECD nie pozostawia złudzeń. Poziom śmiertelności z powodu raka w naszym kraju jest wyższy niż w Federacji Rosyjskiej. Natomiast pod względem skuteczność leczenia raka jelita grubego wyprzedza nas nawet Turcja. Jak alarmuje Najwyższa Izba Kontroli w raporcie nt. dostępności i efektów leczenia nowotworów, do 2025 r. nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce, a zachorowalność na nie wzrośnie aż o 25 proc. W ciągu minionych 15 lat aż o 42 proc. wzrosła liczba Polaków, u których diagnozowany jest co roku nowotwór złośliwy. Statystycznie, po 5 latach z grupy 160 tys. chorych diagnozowanych co roku Polaków przeżyje zaledwie 65 tys. osób (ok. 41 proc.) choć w innych krajach, z lepszą organizacją opieki zdrowotnej, żyłoby dłużej

96 tys. ludzi (ok. 60 proc.). Oznacza to, że ze względu na różnice w organizacji ochrony zdrowia, co roku umiera w Polsce, choć nie musi, aż 31 tys. osób, to niemal tyle co liczba mieszkańców Bochni. Nie do przyjęcia pozostaje fakt, że Polska wciąż znajduje się w pierwszej trójce krajów UE o najwyższym wskaźniku umieralności na raka. Z początkiem ubiegłego roku dane raportu Dostęp pacjentów onkologicznych do terapii lekowych w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej wzbudziły słuszny niepokój - spośród 19. analizowanych w dokumencie nowotworów tylko w jednym z nich pacjenci mogli mieć pewność, że ich leczenie będzie zgodne z aktualną wiedzą medyczną, a spośród listy 15. nowotworów o największej zachorowalności, jedynie dla dwóch odnotowano spadek liczby zachorowań. Pacjenci onkologiczni w ogóle nie mogli korzystać lub mają dostęp tylko z ograniczeniami aż do 70 proc. leków zalecanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
***
Lista ośrodków, które pozytywnie odpowiedziały na zapytanie Fundacji Alivia w sprawie gotowości przyjęcia darowizn na zakup leków nierefundowanych:
Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. Gdyńskie Centrum Onkologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Lista ośrodków, które nie odpowiedziały na zapytanie Fundacji Alivia w sprawie gotowości do przyjęcia darowizn na zakup leków nierefundowanych:
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Kraków
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Gliwice
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana z Dukli
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego
Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. N.M.P. w Częstochowie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii Im. M. Kopernika w Łodzi
Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa

pr
Data publikacji: 14.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.