Data dodania: 06.04.2018

Chorzy na raka jelita grubego bez możliwości dalszego leczenia

Rak jelita grubego z przerzutami nie jest w Polsce leczony właściwie. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wraz z organizacjami działającymi na rzecz chorych na raka jelita grubego, EuropaColon Polska oraz Polskim Towarzystwem Stomijnym POL-ilko, zaapelowała do ministra zdrowia o dostęp do aktywnego leczenia w 3. i 4. linii dla chorych na raka jelita grubego.

Zachorowania na raka jelita grubego stanowią w polskiej populacji drugą najliczniejszą po raku płuca grupę zachorowań na nowotwory oraz drugą przyczynę zgonów z powodów onkologicznych. Każdego roku na raka jelita grubego zapada ok. 18.000 osób, a każdego dnia z tego powodu umierają 33 osoby. Szanse na przeżycie pięciu lat z chorobą ma zaledwie co drugi Polak i jest to wynik znacznie gorszy od średniej europejskiej. Gorszy od uzyskiwanych w takich krajach jak Litwa, Łotwa czy Estonia, a niemal taki same jak wyniki w Rumunii czy Bułgarii.

Autorzy apelu podkreślają, że problemem jest zarówno organizacja jak i standardy leczenia. Nie ma wyspecjalizowanych ośrodków leczenia raka jelita grubego, chory często trafia w ręce niedoświadczonego chirurga, co rodzi wiele komplikacji, a leczenie innowacyjne ogranicza się tylko do dwóch pierwszych linii, w przeciwieństwie do zaleceń europejskich i światowych. Liczba osób, które powinny dostać kolejne, aktywne linie leczenia jest szacowana nawet na ok. 1500. Istotna część tej grupy to osoby w dobrej i bardzo dobrej kondycji fizycznej, często pracujące, spełniające swoje społeczne role. Odbieranie im szansy na dalsze życie nie może być akceptowane.

W zaleceniach europejskich,  w dalszych liniach leczenia są dwa leki o pozytywnym wpływie na długość życia chorych z zaawansowanym rakiem jelita grubego  - triflurydyna/typiracyl oraz regorafenib, jednak nie są one dostępne w Polsce. Mogą się nimi leczyć chorzy na Węgrzech, w Słowacji i w Czechach - czyli w krajach o podobnym co Polska poziomie zamożności. W Polsce samodzielne finansowanie tego leczenia przekracza możliwości osób chorych, nielicznym udało się zebrać fundusze w publicznych zbiórkach, inni dostali leki w darze z organizacji pozarządowych. 

Autorzy apelu, pozytywnie oceniając ubiegłoroczne zmiany w programie leczenia raka jelita grubego, podkreślają, że polskim pacjentom trzeba dać takie same szanse jakie mają ich sąsiedzi za południowa i zachodnią granicą. Wierzą, że minister zdrowia pochyli się nad losem chorych dzielnie walczących z zaawansowaną chorobą, z których wielu potrafi dobrze funkcjonować i cieszyć się życiem. Trzeba dać im szansę, aby trwało to jak najdłużej.

***

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO) – misją Koalicji jest poprawa statystyk dotyczących przeżycia pacjentów z chorobami nowotworowymi w Polsce dzięki wdrożeniu standardów europejskich. Jej główne cele to wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych, kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej, reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi.

EuropaColon Polska – misją stowarzyszenia jest zmniejszanie śmiertelności wśród chorych na raka jelita grubego, poprawa jakości ich życia oraz wsparcie w walce z chorobą, a także propagowanie profilaktyki przeciwnowotworowej. EuropaColon Polska jest częścią międzynarodowej organizacji pacjenckiej  EuropaColon, która swą działalność rozpoczęła w 2004 r. W Polsce funkcjonuje od 2007r.

Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko – podstawowym celem stowarzyszenia jest troska i dbanie o jak najlepsze życie osób ze stomią. Prowadzi politykę informacyjną, szkoleniową oraz profilaktyczną. Pol-ilko powstało w 1987 r. w Poznaniu i posiada obecnie 20 oddziałów w całej Polsce.

pr

Data publikacji: 06.04.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.