Data dodania: 09.04.2018

Choroba Fabry’ego: Ból wyklucza pacjentów z normalnego funkcjonowania


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.