Data dodania: 05.03.2018

Zmiany w refundacji leków

Od 1 marca obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Znalazły się na niej równieą preparaty generyczne, tzw. zamienniki, które są tańsze. Wiceminister zdrowia Marcin Czech zapewnia, że zmiany będą korzystne m.in. dla seniorów i wcześniaków.

W nowej liście leków dla seniorów przewidziano m.in. bezpłatne doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika) oraz leki przeciwzakrzepowe (zawierające np. warfarinum, acenocumarol).

Receptę na bezpłatny lek wystawia lekarz w przychodni, w której leczy się senior, a lek zostanie przepisany we wskazaniu objętym refundacją.

Zwiększono ponadto populację wcześniaków które są objęte kontrolą przed powikłaniami wywołanymi przez wirusa RS, który atakuje oskrzela i płuca. Refundacją leku Synagis zostaną objęte dzieci urodzone do 32 tygodnia ciąży, a nie tylko do 28 – jak było do tej pory oraz dzieci, które mają dysplazję oskrzelowo-pucną i nie ukończyły pierwszego roku życia.

Refundacją zostały objęte leki przepisywane na spastyczność nogi po udarze mózgu (Dysport), na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (Revolade) w leczeniu dorosłych i dzieci.

Dla kobiet z zespołem policystycznych jajników na nowej liście leków refundowanych umieszczono lek Formetic (metforminum).

Refundacją objęto także lek Gileneya (Fingolimod), wydłużając czas terapii do powyżej pięciu lat w programie leczenia stwardnienia rozsianego rozszerzonego o szybko rozwijającą się ciężką postać tej choroby (RES RRMS).

W ramach istniejącego programu leczenia idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem pirfenidonu refundowany będzie nowy lek – Ofev (nintedanib).

kat

Data publikacji: 05.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.