Data dodania: 16.04.2018

Posiłki w szpitalach nieadekwatne do stanu zdrowia pacjentów, stwierdziła NIK


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.