Data dodania: 29.05.2018

Piknik nie tylko na Dzień Matki w Kaliszu

W Kaliszu 26 maja na terenie posesji przy ul. Granicznej 20 odbył się piknik z okazji Dnia Matki i Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Znajduje się tam siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej, utworzonego w 1994 roku przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu.

Przy tej okazji zorganizowano również dzień otwarty placówki, udostępniając do zwiedzania wszystkim zainteresowanym mieszczące się tutaj pracownie terapeutyczne i salę rehabilitacyjną.

Frekwencja nadzwyczaj dopisała, do czego przyczyniła się również piękna słoneczna pogoda. Szacujemy że na pikniku zjawiło się ponad 200 osób – niepełnosprawnych uczestników placówki, kaliskich szkół specjalnych oraz ich rodziców i opiekunów.

Obecnych było również wielu mieszkańców Kalisza nie związanych bezpośrednio z działalnością placówki, których skusiła inna ciekawostka – możliwość bezpłatnego zwiedzenia z przewodnikami schronu przeciwatomowego o powierzchni 500 m kw., znajdującego się pod ziemią na terenie posesji. Budowla ta powstała u schyłku zimnej wojny, w latach 60. ubiegłego wieku i miała za zadanie chronić ówczesne władze w razie ataku jądrowego. Zarówno sam schron, będący pod opieką Warsztatu, jak i jego wyposażenie są zachowane w doskonałym stanie, stanowiąc atrakcję turystyczną.

Również podstawowe aspekty działalności placówki rehabilitacyjnej bardzo interesowały obecnych. Dla przybyłych matek nasi podopieczni przygotowali krótki program artystyczny oraz wręczyli kwitnące kwiaty doniczkowe przygotowane przez pracownię ogrodniczą. Całej imprezie towarzyszyła oprawa muzyczna, były również kiełbaski z grila, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz kawa herbata i ciasto. Dla młodszych gości udostępniono stół do tenisa i piłkarzyki.

Była to pierwsza otwarta impreza na wolnym powietrzu zorganizowana na terenie tego Warsztatu Terapii Zajęciowej, a duże zainteresowanie przybyłych wskazuje, że być może będzie kontynuowana w przyszłości.

Tekst i fot. MaP (Fundacja Miłosierdzie)

Data publikacji: 29.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.