Data dodania: 28.05.2018

Personalizowana medycyna nuklearna

Diagnostyka i terapia radioizotopowa w onkologii, kardiologii i endokrynologii w dobie medycyny personalizowanej buły tematem przewodnim XVI naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. W dniach 23-26 maja w Szczecinie specjaliści różnych dziedzin dyskutowali o przyszłości medycyny nuklearnej w badaniu i leczeniu coraz powszechniejszych schorzeń cywilizacyjnych.

Wyzwanie: choroby serca, rak, zaburzenia hormonalne

– Schorzenia układu sercowo-naczyniowego, choroby onkologiczne a także zaburzenia i schorzenia endokrynologiczne należą do najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Zapadalność na nie rośnie. Jest to związane między innymi ze starzeniem się społeczeństwa, powszechnym niezdrowym, siedzącym trybem życia, niewłaściwym odżywianiem i stresem. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych jest prawdziwym wyzwaniem dla klinicystów, naukowców, interesariuszy systemu ochrony zdrowia, płatnika. Jak zapewnić wszystkim potrzebującym pacjentom dostęp do nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych metod diagnostyki i leczenia procedurami medycyny nuklearnej, czyli z wykorzystaniem preparatów radioizotopowych? Jakie to metody, jak je wdrażać i stosować w dobie medycyny personalizowanej? – mówi prof. Leszek Królicki, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, konsultant krajowy w tej dziedzinie medycyny, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji.

Rozwiązanie: personalizowana medycyna nuklearna

W ramach XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej zostały zaprezentowane osiągnięcia kliniczne i doniesienia naukowe w zakresie diagnostyki i terapii radioizotopowej w dobie medycyny personalizowanej. W programie konferencji znalazły się zagadnienia z zakresu medycyny nuklearnej oraz dziedzin pokrewnych. Miały miejsce prezentacje, panele dyskusyjne oraz praktyczne sesje szkoleniowo-warsztatowe z obszaru medycyny nuklearnej.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Zjazdu była medycyna personalizowana, ukierunkowana na podanie właściwego leku właściwemu pacjentowi w odpowiednim czasie.

– Medycyna personalizowana to nie tylko coraz bardziej zauważalny trend, ale coraz częściej teraźniejszość w zakresie diagnostyki i terapii najczęściej występujących chorób, takich jak schorzenia układu sercowo-naczyniowego, choroby onkologiczne i endokrynologiczne. Metody diagnostyczne i terapeutyczne z palety medycyny nuklearnej są skuteczne, bezpieczne i coraz częściej najbardziej komfortowe dla pacjenta – w porównaniu z innymi, bardziej inwazyjnymi technikami alternatywnymi – mówi prof. Bożena Birkenfeld, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Nuclear precision medicine w praktyce klinicznej

– Medycyna precyzyjna (precision medicine), w kontekście personalizowanej medycyny nuklearnej to precyzyjne dobranie zarówno odpowiedniego preparatu radiofarmaceutycznego, jak i jego dawkowania do potrzeb indywidualnego pacjenta. Uczestnicy Zjazdu PTMN zaprezentowali swoje osiągnięcia i najnowsze doniesienia naukowe w tym zakresie. Precyzyjna medycyna nuklearna to dziedzina prężnie się rozwijająca. Teranostyka, dozymetria to już nie zadziwiające nowinki teoretyczne – to techniki pozwalające nam, klinicystom, tu i teraz dobierać precyzyjne dawki preparatów radioizotopowych do potrzeb konkretnych pacjentów i indywidualnych wskazań medycznych - mówi prof. Leszek Królicki. – Zjazd był wyjątkową okazją, by wysłuchać wykładów wybitnych ekspertów z kraju i z zagranicy, którzy podzielą się z uczestnikami ważnymi doniesieniami ze swoich ośrodków w tym zakresie. Warto czerpać ze światowych doświadczeń ośrodków referencyjnych, choć i nasze polskie środowisko medyków nuklearnych ma w tej dziedzinie niemałe zasługi. Cieszy, że możemy wspólnie wymienić się doświadczeniami i wzajemnie inspirować – dodaje prof. Leszek Królicki.

Jutro medycyny nuklearnej

Podczas XVI naukowego Zjazdu eksperci Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej dyskutowali o przyszłości tej dziedziny medycyny. – Medycyna nuklearna to dziedzina o ogromnym potencjale – zarówno w zakresie rosnących potrzeb społecznych w kontekście procedur z zakresu diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych, jak i ogromnej dynamiki rozwoju naukowego. Coraz dokładniejsze obrazowanie nuklearne, najnowsze możliwości precyzyjnego badania funkcji narządów i tkanek, rosnące bezpieczeństwo, skuteczność i komfort zabiegów dla pacjentów sprawiają, że wspólna dyskusja ekspertów różnych dziedzin jest coraz bardziej złożona. Wyzwaniem w kontekście procedur z zakresu medycyny nuklearnej jest zapewnienie dostępu do nich wszystkim potrzebującym radioizotopowej diagnostyki i terapii w odniesieniu do – zawsze przecież ograniczonych – środków w ramach budżetu ochrony zdrowia. Warto dyskutować nad optymalnym finansowaniem medycyny nuklearnej, regulacjach formalno-prawnych, działaniach edukacyjnych i świadomościowych, kierowanych do lekarzy i pacjentów. Jako środowisko medyków nuklearnych jesteśmy przekonani, że współpraca interdyscyplinarna pomiędzy różnymi dziedzinami medycyny oraz stała współpraca i dialog z interesariuszami w znaczący sposób przełożą się na zapewnienie lepszej opieki medycznej nad polskimi pacjentami. Medycyna nuklearna ma dla nich dobre i skuteczne rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne, bez wątpienia warto więc w nią inwestować – podsumowuje prof. Leszek Królicki.

Strona www XVI Zjazdu PTMN: http://www.zjazd.ptmn.pl/

pr

Data publikacji: 28.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.