Data dodania: 18.05.2018

To nie cud – to nowe technologie!

SM czyli stwardnienie rozsiane to zapalna choroba uszkadzająca centralny układ nerwowy – mózg i rdzeń kręgowy. Jest to choroba autoagresywna – układ odporności błędnie atakuje i niszczy własne tkanki organizmu. Niszczy mielinę – strukturę ochraniającą włókna nerwowe. W wyniku jej uszkodzenia zakłóceniu ulegają sygnały nerwowe i pojawiają się objawy neurologiczne.

Zaburzenia widzenia, czucia, drętwienie dłoni, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, przewlekłe zmęczenie, to najbardziej charakterystyczne objawy SM. Bardzo często prowadzi do niepełnosprawności, szczególnie gdy jest źle leczone.

Obecnie stosowana jest przede wszystkim farmakologia, pomagająca w tzw. rzutowo-remisyjnej postaci choroby. Ale to wciąż za mało. Poszukiwania innej metody leczenia po wielu latach badań doprowadziły polskich badaczy do opracowania terapii z wykorzystaniem komórek własnego szpiku kostnego pacjenta chorego na SM, w innowacyjny, zupełnie inny sposób, niż dotychczas.

Nowe światełko i nadzieja dla chorych na SM?

Komórki macierzyste po pobraniu od pacjenta nie są namnażane w laboratorium i bardzo dokładnie zostają wybrane spośród wszystkich komórek szpiku kostnego i w ściśle określonych proporcjach, co umożliwia wysoce efektywną terapię.

Po jednorazowym podaniu komórek czterem pacjentom z zaawansowaną postacią choroby obserwowano ich przez dwa lata oraz poddano ich dodatkowej obserwacji po trzech latach. Rezultaty były bardziej, niż zadowalające. Jeden z głównych badaczy zajmujących się rozwojem tej terapii, neurolog prof. Andrzej Klimek stwierdził, że w jego ocenie uzyskano bardzo dobre rezultaty.

Potwierdziły to badania rezonansowe mózgów pacjentów. U wszystkich osób nastąpiła znaczna poprawa stanu neurologicznego, bez jakichkolwiek niepożądanych działań ubocznych.

O nowej terapii, która jest własnością firmy Luna Laboratory, poinformowano na spotkaniu prasowym 16 maja w Warszawie. Obok lekarzy terapeutów wypowiadali się także pacjenci, u których zastosowano autotransfer komórek macierzystych szpiku kostnego. Prezentowali dobroczynne działanie terapii na swoim przykładzie.

- Ja w ogóle życia nie prowadziłam, miałam problemy z przełykaniem, z chodzeniem, nie widziałam pół roku – powiedziała Maria Mańkowska, prezes Włocławskiego Towarzystwa Chorych na Stwardnienie Rozsiane. – W tej chwili zajmuję się wnukami, moimi rodzicami, prowadzę zupełnie inne życie, pracuję zawodowo /…/ jestem w stanie jeździć samochodem i na rowerze… Dzisiaj czuję, że żyję!

Prezes Luna Laboratory Sp z o.o. Wioletta Zdańska poinformowała, że firma ma pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków o możliwości prowadzenia terapii z użyciem komórek macierzystych i została dopuszczona do tzw. włączenia szpitalnego. W praktyce oznacza to możliwość stosowania terapii skierowanej do konkretnego pacjenta.

Aktualnie firma ubiega się o decyzję Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie tej terapii.

IKa, fot. pixabay.com

Data publikacji: 18.05.2018 r


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.