Data dodania: 02.07.2018

Świadczenie medyczne dla niepełnosprawnych – do 7 dni

1 lipca weszła w życie ustawa wspierająca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którym ma ona znacząco poprawić codzienną egzystencję. Wprowadza wiele uprawnień , m.in. do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym z rehabilitacji leczniczej, czy nielimitowanych wyrobów medycznych.

Dokumentem uprawniającym korzystania ze świadczeń poza kolejnością jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa umożliwia tym osobom dostęp do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez obowiązującego dotychczas skierowania, poza tym określa, że każda placówka medyczna   jest zobowiązana do udzielenia świadczeń pomocy medycznej w dniu zgłoszenia. Jeśli jest to niemożliwe, musi - w terminie 7 dni od zgłoszenia - wyznaczyć  inny termin poza kolejnością przyjęć.

Na bezlimitową rehabilitację osób z niepełnosprawnościami przeznaczono 225 mln zł, a na zaopatrzenie w wyroby medyczne przeznaczono 138,5 mln zł. Mówiła o tym rzecznik prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) Sylwia Wądrzyk. – Na realizację zapisów ustawy wspierającej osoby niepełnosprawne zabezpieczono dodatkowe środki – podkreśliła. - Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył swój plan finansowy o dodatkowe 1 509 918 000 zł, zwiększono nakłady na  ambulatoryjną opiekę specjalistyczną o 177 mln 809 tys. zł i na leczenie szpitalne o 654 mln 256 tys. zł.

27 czerwca w oddziałach wojewódzkich NFZ zorganizowano „Dzień Otwarty” dla pacjentów. W każdym oddziale działa także specjalny numer telefonu dla wszystkich potrzebujących szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących wprowadzonych uprawnień. Numery telefonów są dostępne na stronach oddziałów wojewódzkich i centrali NFZ.

1 lipca nic szczególnego się jeszcze nie wydarzyło, co pokazałoby, że ustawa cudownie zadziałała, ale pewne dobre zmiany jednak miały miejsce. Odległe terminy przyjęcia do specjalisty oraz na rehabilitację udało się – i to bez większych problemów – niektórym osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamienić na bardziej rychłe.

Co prawda „jedna jaskółka wiosny nie czyni”, ale daje nadzieję. NFZ zapewnił, że będzie na bieżąco monitorował realizację zapisów ustawy. 

IKa, fot. pixabay.com

Data publikacji: 02.07.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.