Data dodania: 18.08.2018

Na warszawskim Bródnie opiekunowie wywalczyli ośrodek pomocy

W Warszawie ciągle brakuje miejsc w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych. Nawet 170 osób rocznie umieszczanych jest w placówkach w innych powiatach. Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną z Bródna od kilku lat starają się o budowę ośrodka pomocy.

Jak mówi Tomasz Pactwa, dyrektor biura pomocy i projektów społecznych w ratuszu, w kolejce jest ok. 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną czekających na miejsce w domu pomocy społecznej. Ale już dziś wiadomo, że zapotrzebowanie w najbliższych latach będzie wzrastać.

Wielu rodziców jest w podeszłym wieku i martwi się o przyszłość swoich dzieci z niepełnosprawnością. I dlatego nieustannie starają się o budowę odpowiednich ośrodków. Na Bródnie po wielu trudnościach wreszcie przydzielono lokalizację i budowa ma się rozpocząć w 2019 r, a skończyć w 2020. Na budowę dzielnica przeznaczy 10 mln zł.

Do 26 września będą trwały konsultacje społeczne, aby stworzyć jak najlepszy program funkcjonalno-użytkowy ośrodka. Opiekę w nim znajdzie 40 osób, kolejne 40 będzie mogło korzystać z ośrodka wsparcia dziennego. W budynku znajdą się też dwa mieszkania chronione, do których trafią podopieczni ośrodka dziennego. Jak uważają rodzice łatwiej dorosłym niepełnosprawnym będzie zaakceptować przenosiny na stałe do domu pomocy.

Szczegóły i terminy spotkań konsultacyjnych można znaleźć pod adresem www.konsultacje.um.warszawa.pl. Podczas spotkań organizatorzy zapewniają opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Ponadto wkrótce zostanie otwarty nowy ośrodek na Ursynowie, a w planach jest rozważana budowana kolejnego na Pradze-Północ.

Oprac. kat, fot. pixabay com
Data publikacji: 18.08.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.