Data dodania: 17.09.2018

42. Konferencja Naukowa we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu organizuje w ramach Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka (ODRD) 42. Konferencję Naukową na temat: „Medyczne, psychologiczne i społeczne czynniki jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin".

Konferencja odbędzie się 23 listopada 2018 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sali Konferencyjnej I p. (budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych na wózkach).

Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przysłać pocztą lub internetem na adres TWK-Wrocław ul. Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław w terminie do 10.10.2018 r.

Celem Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka jest analiza sytuacji dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz wskazanie ich rodzinom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, lekarzom, rehabilitantom, pracownikom pomocy społecznej, urzędnikom i pracownikom naukowym możliwości leczenia, rehabilitacji i edukacji. Problematyka Konferencji dotyczy czynników medycznych, psychologicznych i społecznych wpływających na jakość życia w populacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, podkreśla też problem ich dalszych losów w okresie dorosłości i wieku senioralnego oraz analizuje rolę rodziny.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu organizatorzy proszą o wypełnienie zgłoszenia i przygotowanie ok. 15 minutowych wystąpień związanych z tematem Konferencji. Ponieważ po konferencji zostanie wydana książka-monografia należy także przygotować wersję referatu do druku. Zasady przygotowania znajdują się na stronie www.twkwroclaw.pl w zakładce komunikaty.

Wpisowe należy wpłacić w terminie do 30 października 2018 r. na konto TWK-Wrocław.
Dojazd i noclegi uczestników na własny koszt.
Więcej na stronie www.twkwroclaw.pl

TWK Wrocław
Data publikacji: 17.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.