Data dodania: 19.09.2018

Na Śląsku ruszyła kampania społeczna o autyzmie

W Sali Sejmu Śląskiego 18 września odbyła się konferencja inaugurująca kampanię społeczną „Autyzm. Codzienność... Popatrz na autyzm odwrotnie od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj".

Celem kampanii jest uświadomienie szerokiej grupie odbiorców, jak wielki wpływ ma nasza wiedza o spektrum autyzmu na funkcjonowanie dziecka i dorosłego z autyzmem. Zadaniem kampanii jest przedstawienie konkretnych rozwiązań, podpowiedzi, sugestii, które ułatwią nawiązywanie prawidłowych relacji społecznych z osobami ze spektrum autyzmu. Chodzi o uświadomienie, dlaczego osoby ze spektrum zachowują się czasem w niezrozumiały dla innych sposób. A dzieje się tak, ponieważ funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości, która bombarduje ich w każdej sekundzie życia ogromną ilością bodźców dźwiękowych, wzrokowych, zapachowych, jest niezwykle trudne.

Odbiorcami kampanii będą nie tylko rodziny osób z autyzmem, pracownicy szkół i placówek oświatowych, ale także osoby funkcjonujące w przestrzeni publicznej: w ośrodkach zdrowia, służbach mundurowych, środkach komunikacji, transportu i firmach usługowych, dla których osoby autystyczne są klientami i petentami.

- Dzisiaj inaugurujemy dwuletnią kampanię edukacyjną i informacyjną dotycząca autyzmu. Dane Światowej Organizacji Zdrowia potwierdzają, że wzrasta liczba dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Żeby dać tym dzieciom możliwość normalnego funkcjonowania, potrzebne jest poznanie, zrozumienie i zaakceptowanie ich inności. Chcemy uczłowieczyć autyzm. Nasz przekaz kierujemy do „dużych i małych", aby w człowieku ze spektrum autyzmu zobaczyli najpierw osobę, a potem autyzm. Bo każdy „coś" ma – taką, czy inną niepełnosprawność. I wszyscy jesteśmy wyjątkowi, niepowtarzalni. Dzieci ze spektrum autyzmu też. Chcemy tą kampanią pokazywać tylko dobre emocje. Nasze działania będziemy kierować do wszystkich grup zawodowych, które na swojej drodze zawodowej spotkały się bądź mogą się spotkać z osobami autystycznymi i w zależności od grupy odbiorczej będziemy stosować różne strategie – powiedziała na otwarcie konferencji Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Twarzą kampanii jest Kelly Hunter, angielska aktorka i reżyserka, dyrektor artystyczny Flute Theatre w Londynie, która od ponad dwóch lat pracuje z dziećmi autystycznymi i ich rodzinami. Kelly Hunter jest autorką metody The Hunter Heartbeat Method dla osób ze spektrum autyzmu.

- Przez najbliższe dwa lata w ramach kampanii będę miała przyjemność odwiedzać Polskę. Razem z moją grupą aktorów będziemy prowadzić warsztaty teatralne, uczyć innych nauczycieli, jak przełamywać bariery autyzmu – mówiła Kelly Hunter.

Podczas konferencji zaprezentowano materiały filmowe w postaci filmu edukacyjno- informacyjnego oraz spotu informacyjnego. Prelegentami były zarówno osoby ze świata nauki, jak i praktycy. Wystąpił również Antoni Bohdanowicz, dziennikarz, osoba z zespołem Aspergera, którzy podzielił się ze zgromadzonymi swoimi doświadczeniami.

W ramach kampanii organizowane będą konferencje edukacyjne, warsztaty dla uczniów szkół masowych, wolontariaty w zaprzyjaźnionych szkołach, telefoniczne dyżury specjalistów, szkolenia dla sektora publicznego, konsultacje dotyczące adaptacji przestrzeni publicznej.

Autyzm to zaburzenie rozwoju o charakterze neurologicznym. U każdej osoby objawia się inaczej, dlatego specjaliści mówią o spektrum autyzmu. Nie jest to choroba, lecz inny sposób odbierania świata i myślenia. Osoby ze spektrum autyzmu np. o wiele mocniej niż inne odbierają bodźce słuchowe, wzrokowe, zapachowe czy czuciowe. Autyzm może nie być widoczny w pierwszym momencie, a związane z nim nietypowe zachowania mogą być odbierane jako bezczelne czy niegrzeczne. Dzieci, młodzież i dorośli ze spektrum autyzmu często doświadczają nietolerancji. Wiedza o ich zaburzeniu pozwala reagować we właściwy sposób - nie oceniać, lecz pomagać tym osobom bezkonfliktowo funkcjonować w otoczeniu.

Organizatorem kampanii przewidzianej na lata 2018-2019 jest Województwo Śląskie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach. Przedsięwzięciu patronuje Marszałek Województwa Śląskiego.

Oprac. rhr, fot. BP Tomasz Żak
Data publikacji: 19.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.