Data dodania: 08.10.2018

Ważna konferencja i certyfikaty „Wrocław bez barier"

Zdrowie psychiczne i seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną czy dyskryminacja pacjentów mających problemy z komunikacją w gabinetach lekarskich czy w urzędach.

To tylko kilka tematów, o których dyskutowało prawie 300 uczestników zorganizowanej 6 października we Wrocławiu konferencji „Wiek młodzieńczy, okres przejściowy i dorosłość osób z chorobami rzadkimi – wyzwania dla medycyny i społeczeństwa".

Organizatorzy wydarzenia to Fundacja „Potrafię Pomóc" oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści – między innymi lekarze specjalizujący się w chorobach rzadkich, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy realizują nowatorskie pomysły pomocy.

Wśród publiczności szczególne poruszenie oraz wiele emocji - i smutnych, i radosnych - wywołały wystąpienia osób z niepełnosprawnościami, które w czasie konferencji zabrały głos oraz samodzielnie opowiedziały o swoim życiu i marzeniach. Ewa i Wiktoria urodziły się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. W trakcie konferencji głos zabrali również goście z prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnościami Cafe Równik.

Duże oczekiwania i emocje budził także ostatni z zaplanowanych wykładów.
Seksuolog, prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Kijak, poruszył temat, który wciąż stanowi tabu – mówił o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Po wykładach nie zabrakło czasu na dyskusję i wnioski. To refleksje prezesa Fundacji „Potrafię Pomóc", pana Adama Komara: - Ważne by pamiętać o tym, że potrzebna jest opieka wspierająca a nie wyręczająca. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są świadome swoich potrzeb, oczekują traktowania podmiotowego, a nie przedmiotowego. Nie można infantylizować kontaktów z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Ważne, by nie popełniać tego błędu, np. w gabinetach lekarskich. Niestety, zdarza się, że lekarz, zamiast nawiązywać kontakt i relacje z osobą z niepełnosprawnością, koncentruje się wyłącznie na rozmowie z jej opiekunem."

„Wiek młodzieńczy, okres przejściowy i dorosłość osób z chorobami rzadkimi" to kolejna z serii konferencji współorganizowanych przez wrocławską Fundację „Potrafię Pomóc". Takie spotkania mają na celu przede wszystkim pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom, którzy w czasie konferencji otrzymują informacje o tym, jak radzić sobie w codziennym życiu, w jaki sposób pomóc, jak przedstawiają się najnowsze badania naukowe. Ważny jest wymiar praktyczny - to szansa, by skonsultować się ze specjalistami, ekspertami w swojej dziedzinie.
Wiedzę, której próżno szukać w książkach, mogą również zyskać terapeuci, pedagodzy, psycholodzy czy studenci. Konferencje cieszą się dużym zainteresowaniem.

Konferencja współfinansowana była ze środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Miasta Wrocławia – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Wrocław bez barier, czyli dzieci mają głos – edycja 3".

Jednym z punktów konferencji było wręczenie certyfikatów „Wrocław bez barier" dla osób, instytucji, organizacji czy przedsiębiorstw, które wyróżniają się postawą godną naśladowania, podejmując działania na rzecz pełnej dostępności i integracji.

W tym roku po raz pierwszy organizacją plebiscytu zajmowała się Fundacja „Potrafię Pomóc", laureat drugiego miejsca w kategorii „instytucja" w tegorocznej edycji konkursu „Lodołamacze", w skali kraju. Oczywiście współpracując z władzami Wrocławia - pomysł przyznawania certyfikatów to inicjatywa Bartłomieja Skrzyńskiego, rzecznika prezydenta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych.

W 2018 roku kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia, dotychczasowych laureatów oraz organizacji pozarządowych, przyznała certyfikaty w czterech kategoriach.

W kategorii „społeczna odpowiedzialność biznesu" członkowie kapituły uhonorowali Krzysztofa Balawejdera, prezesa Polbus-PKS Sp. z.o.o. Certyfikat przyznany został za empatię i wieloletnie zaangażowanie oraz promowanie dobrych praktyk w sferze działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

W kategorii „miejsce dostępne dla wszystkich" zwyciężyło Narodowe Forum Muzyki, nagrodzone za stworzenie możliwości uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych osób z niepełnosprawnością.

W kategorii „działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności" certyfikat otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych – lider i twórca Wspólnej Inicjatywy Architektonicznej, czyli Teresa Marek, Dominika Zawadzka i Natalia Ratajczak-Szponik. Ich działania docenione zostały ze względu na niesztampowe likwidowanie barier i promowanie edukacji promującej projektowanie uniwersalne.

W kategorii „integracja społeczna" certyfikat otrzymało Cafe Równik Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, które jest przykładem właściwej integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem.

Po raz pierwszy kapituła przyznała również wyróżnienia grupie „Jak nie My, to kto?" z Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego, Oddział Dolnośląski za działanie na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym oraz promowanie postaw godnych naśladowania oraz dr Teresie Kaczan i prof. dr. hab. Robertowi Śmigla – oboje wyróżnieni zostali za wieloletnie działanie na rzecz poprawy życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz empatię i zaangażowanie w problematykę dotyczącą tych osób.

Zobacz galerię...

pr, fot. Elżbieta Wyskiel, Anna Tuz
Data publikacji: 08.10.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.