Data dodania: 09.10.2018

Pilotażowe Centra Zdrowia Psychicznego w trzech miastach Małopolski

Pilotażowe Centra Zdrowia Psychicznego (CZP) rozpoczęły w październiku działalność w Krakowie, Gorlicach i w Tarnowie. Obejmują one obszar zamieszkały przez około 300 tys. osób – poinformowała 8 października rzeczniczka małopolskiego NFZ Aleksandra Kwiecień.

Do końca roku Małopolski Oddział NFZ w Krakowie przeznaczy na realizację rządowego programu ponad 9,5 mln zł.
W Małopolsce Centra Zdrowia Psychicznego działają w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Szpitalu Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach i w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie.

Mają one zapewnić kompleksową opiekę psychiatryczną dorosłym mieszkającym na określonym przez ministra zdrowia obszarze działania CZP.
Celem trzyletniego pilotażu jest przetestowanie nowych warunków organizacji i sposobu finansowania opieki psychiatrycznej, co ma pomóc we wprowadzeniu nowych rozwiązań systemowych.

CZP zapewnią pacjentom opiekę w poradniach, oddziałach dziennych i stacjonarnych, ale głównym celem programu jest przeniesienie opieki nad pacjentem i jego rodziną do ich środowiska, czyli do domu pacjenta. Dzięki temu będzie można skuteczniej wdrażać metody leczenia. "Doświadczenia innych krajów pokazują, że leczenie środowiskowe jest bardziej skuteczne, nie stygmatyzuje pacjenta. W swoim środowisku pacjent będzie wspierany przez pracownika socjalnego, lekarza i pielęgniarkę" – czytamy w informacji prasowej NFZ.

W CPZ mają działać Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne (PZK). Osoba zgłaszająca się do CZP najpierw trafi nie do rejestracji, lecz do PZK, w którym czeka profesjonalista (psycholog, pielęgniarka psychiatryczna i terapeuta środowiskowy). Po ocenie potrzeb ustali on wstępny plan pomocy i terminy jej udzielenia. W przypadkach pilnych nie później niż w ciągu 72 godz. PZK będzie również informował o możliwościach leczenia, a także miejscach uzyskania świadczeń pomocy społecznej.

CZP zapewni koordynację udzielanych świadczeń. Pacjenci objęci pomocą czynną i długoterminową otrzymają indywidualne plany terapii i koordynatorów opieki.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ finansuje działalność CZP na podstawie przede wszystkim ryczałtu dla pacjentów z obszaru działania CZP i świadczeń rozliczanych na dotychczasowych zasadach na rzecz pacjentów spoza obszaru działania CZP. Roczna stawka na pacjenta mieszkającego w obszarze funkcjonowania CZP wynosi 75 zł. (PAP)

Beata Kołodziej, grafika: pixabay.com

Data publikacji: 09.10.2018 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.