Data dodania: 04.01.2019

Wykup abonamentu medycznego upoważnia do ulgi w podatku

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT do tzw. ulgi rehabilitacyjnej, z której mogą korzystać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, uprawniają m.in. wydatki na zabiegi rehabilitacyjne, które zostały zlecone przez lekarza i opłacone przez niepełnosprawnego lub osobę, która go utrzymuje.

Tak w indywidualnej interpretacji nr 0114-KDIP3-3.4011.473.2018.2.MS2) orzekł dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Coraz częściej osoby potrzebujące rehabilitacji kupują abonament prywatnej placówki medycznej, ponieważ na zabiegi oferowane przez publiczną służbę zdrowia musiałyby czekać ponad rok. Ponadto zabiegi opłacione w pakiecie są zawsze tańsze niż kupowane pojedynczo. Niepełnosprawni będą mogli zmniejszyć swój dochód o wydatki na pakiet w prywatnej przychodni, który poza rehabilitacją obejmuje też inne usługi. Skarbówka zgadza się, że od dochodu można odliczyć wydatki na cały pakiet. Dają one prawo do ulgi rehabilitacyjnej.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT ich wysokość ustala się na podstawie dokumentu zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Według dyrektora KIS abonament wykupiony w prywatnej przychodni spełnia te warunki. Podstawę odliczenia stanowić będą dokumenty stwierdzające ich poniesienie, a w szczególności potwierdzające zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych – stwierdził dyrektor KIS.

Osoba niepełnosprawna odliczy także wydatki ułatwiające jej codzienne życie jeśli jest to sprzęt dostosowany do jej indywidualnych potrzeb (np. jeśli laptop jest dostosowany do potrzeb osoby z dysfunkcją wzroku, czy remont łazienki i wymiana wanny na prysznic).

Do dochodu osoby pozostającej na utrzymaniu podatnika wlicza się rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny. Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz rodzinom mającym na utrzymaniu m.in. niepełnosprawne dziecko, jeśli jego roczne dochody nie przekraczają limitu 10 080 zł.

Oprac. IKa, fot. pixabay.com
Data publikacji: 04.01.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.