Data dodania: 03.01.2019

Spotkania opłatkowe w Wielkopolsce

Jak co roku, na krótko przed świętami Bożego Narodzenia, uczestnicy siedmiu warsztatów terapii zajęciowej z południowej Wielkopolski, prowadzonych przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu, wspólnie z pracownikami i zaproszonymi gośćmi zasiedli do świątecznych kolacji, rozpoczynając radosny czas świętowania.

Była to okazja do rodzinnych spotkań, podzielenia się opłatkiem, spędzenia czasu z przyjaciółmi i najbliższymi.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, prezes Zarządu Fundacji, Stanisław Bronz, wraz z członkami zarządu i Rady Nadzorczej, kolejno spotykali się z pracownikami i uczestnikami placówek w Przygodzicach, Kaliszu, Odolanowie, Doruchowie, Ostrzeszowie, Kuźnicy Grabowskiej i Pisarzowicach.

We wszystkich świątecznych spotkaniach licznie uczestniczyli również zaproszeni goście – duszpasterze placówek, przedstawiciele lokalnych władz powiatowychi miejskich, PCPR-ów i Ośrodków Pomocy Społecznej, radni i przedstawiciele instytucji partnerskich.

W trakcie świątecznych poczęstunków wszędzie składano sobie życzenia z okazji nadchodzących Świąt, a wszyscy mieli okazję skosztować tradycyjnych potraw.
Miłym wspomnieniem, pozostającym w pamięci wszystkich uczestników opłatkowych spotkań, była towarzysząca im serdeczna i ciepła rodzinna atmosfera.

Tekst i fot. Mariusz Patysiak

Data publikacji: 03.01.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.