Data dodania: 01.02.2019

Najdłużej żyje się na Podkarpaciu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Państwowy Zakład Higieny opracowali raport na temat zdrowia Polaków i długości ich życia. Żyjemy dłużej, ale wciąż zbyt mała jest świadomość, jak duży wpływ na swoje zdrowie mamy my sami. Najdłużej żyją mieszkańcy Podkarpacia, a najkrócej - w Łódzkiem.

Według ostatnich danych GUS w roku 2017 przeciętna długość życia mężczyzn wynosiła 74 lata, a kobiet była o 7,8 roku dłuższa i wynosiła 81,8 lat. Długość życia mieszkańców Polski systematycznie wydłuża się po roku 1991 i do roku 2017 zwiększyła się w przypadku mężczyzn o 8,1 roku, a w przypadku kobiet o 6,5 roku.

Największym zagrożeniem życia Polaków są od lat choroby układu krążenia odpowiedzialne w 2016 r. za 43,3 proc. ogółu zgonów. Nowotwory złośliwe są drugą, co do częstości przyczyną zgonów w Polsce (25,8 proc. ogółu zgonów w 2016 r.).

- Długość życia Polaków minimalnie się zwiększyła, natomiast długość życia w zdrowiu wyraźnie się zwiększyła. Te dane mogą sugerować, że gorzej radzimy sobie z poważnymi problemami zdrowotnymi, które przyczyniają się do zgonów, natomiast lepiej radzimy sobie z tym lżejszymi chorobami, które ograniczają sprawność - mówił 30 stycznia podczas konferencji prof. Bogdan Wojtyniak.

- Za przedwczesną umieralność kobiet odpowiadają zdecydowanie nowotwory złośliwe. 40 proc. utraconych lat życia kobiet z powodu przedwczesnej śmierci jest spowodowanych nowotworami złośliwymi. W przypadku mężczyzn - są to choroby serca i naczyń, choroby układu krążenia, tylko nieznacznie mniej nowotwory - mówił Wojtyniak.

Profesor podkreślał też fakt, że niewielki procent (51 proc.) ma świadomość, że ma realny wpływ na stan swojego zdrowia i długość życia. Z drugiej strony, aż 20 proc. proc. uważa, że nie ma żadnego wpływu na stan swojego zdrowia.

Jak się okazuje, najmniej korzystnym środowiskiem zamieszkania w Polsce są najmniejsze miasta, poniżej 5 tys. mieszkańców, których mieszkańcy żyją najkrócej. Jak pokazują badania, przeciętnie najdłużej żyją mieszkańcy największych miast, z wyjątkiem Łodzi, gdzie mieszkańcy żyją nawet krócej niż mieszkańcy małych miasteczek. Już od wielu lat mężczyźni najkrócej żyją w województwie łódzkim – w 2017 r. o 3,7 lat krócej niż mieszkający w najlepszym pod względem długości życia województwie podkarpackim, a kobiety w województwach łódzkim i śląskim – obecnie o 2,3 lat krócej niż mieszkanki woj. podkarpackiego.

Stan zdrowia ludności stopniowo poprawia się, ale na tle ogółu krajów Unii Europejskiej sytuację należy uznać za jeszcze wciąż niezbyt niezadowalającą, twierdzą twórcy raportu. Według szacunków Eurostatu mężczyźni w Polsce przeżywają w zdrowiu (bez ograniczonej sprawności) 61,3 lat (83 proc. długości życia), a kobiety 64,6 lat (79 proc.) (PAP Life)

dki/ jbr/

Data publikacji: 01.02.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.