Data dodania: 11.02.2019

Petycja złożona po raz 12! Co jeszcze możemy zrobić?

Organizacje Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, Fundacja EuropaColon Polska oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, działając w imieniu osób chorych na przerzutowego raka jelita grubego po raz kolejny (12!) złożyły petycję o dostęp do leczenia w III i IV linii terapii.

Jest ona adresowana do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania ministra Adama Lipińskiego, prezesa NFZ Andrzeja Jacyny oraz posłów i senatorów parlamentu RP.

Pomimo wysiłków podejmowanych od niemal dwóch lat Ministerstwo Zdrowia nadal pozostawia bez odpowiedzi organizacje pacjenckie i wszystkich chorych. Polska w dalszym ciągu nic nie oferuje swoim obywatelom z przerzutowym rakiem jelita grubego, którzy zakończyli leczenie w II linii, a nie mają cechy genetycznej, która umożliwiałaby leczenie celowane molekularnie. Chodzi o grupę ok. 1000 osób. A z rakiem jelita grubego można dzisiaj żyć długo, przy dobrze prowadzonym leczeniu sekwencyjnym może stać się chorobą przewlekłą.

Organizacje pacjenckie podnoszą, że dzięki ich rozmowom producent obniżył proponowaną w Polsce cenę leku do poziomu znacznie niższego niż obecnie najniższy w Europie. Liczba krajów zapewniających swoim obywatelom dostęp do kolejnych linii leczenia rośnie z miesiąca na miesiąc. A nie są to wygórowane oczekiwania tylko standard leczenia obecnie refundowanego już w 23 krajach Europy, w tym w takich państwach jak Czechy i Słowacja. Ważne jest również to, że chorzy to najczęściej osoby sprawne i aktywne, których życie jest prawie normalne. Pacjenci pracują, wychowują dzieci i wnuki, działają społecznie. W niczym nie przypominają obiegowej opinii o chorych żyjących z zaawansowaną chorobą nowotworową. Nie poddają się, walczą, chcą cieszyć się życiem i mieć warunki leczenia takie jak inni pacjenci w Europie.

Bezwzględna choroba zbiera żniwo - zachorowania na raka jelita grubego stanowią w polskiej populacji drugą najliczniejszą po raku płuca grupę zachorowań na nowotwory oraz drugą przyczynę zgonów z powodów onkologicznych. Liczba nowych rozpoznań raka jelita grubego w naszym kraju wynosi około 19 tysięcy, a każdego dnia 33 osoby w Polsce umierają z powodu tego nowotworu. Należymy do krajów o najwyższej liczbie zachorowań w całej Europie, przy czym wskaźnik przeżyć 5-letnich jest niższy o ponad 10 proc. od średniej europejskiej. 63 proc. polskich pacjentów umiera rocznie podczas, gdy w innych krajach wartość ta oscyluje w granicach 40 proc. Pozostajemy w tyle za innymi europejskimi państwami, choć metody leczenia tej choroby na przestrzeni lat uległy znacznej poprawie. Wyniki leczenia w Polsce są nadal gorsze od wyników w krajach takich jak m.in. Turcja, Czechy, Łotwa, Litwa czy Estonia.

- Chcemy się leczyć, a nie umierać, pragniemy mieć dostęp do III i IV linii leczenia. Jeszcze nie jest za późno dla tych, którzy żyją. Nasz los jest w Państwa rękach, liczymy na zrozumienie, wsparcie, pomoc i dobre decyzje - mówi Dorota Kaniewska, wiceprzewodnicząca organizacji POL-ILKO, która sama niedawno zakończyła leczenie II linii.

Podpisz petycję i pomóż chorym na raka jelita grubego:
https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_pilnego_dostpu_do_iii_i_iv_linii_leczenia_dla_pacjentow_z_przerzutowym_rakiem_jelita_grubego?a=2

pr
Data publikacji: 11.02.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.