Data dodania: 12.02.2019

W ramach programu Senior plus w 2019 r. może powstać prawie 250 placówek

Prawie 250 nowych domów i klubów dla seniorów może powstać dzięki dofinansowaniu z tegorocznej edycji programu Senior plus - poinformowała 12 lutego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Do dofinansowania zarekomendowano w sumie 664 oferty.

O dotacje na utworzenie lub wsparcie dziennych domów i klubów dla seniorów w tegorocznej edycji programu Senior plus ubiegało się 706 samorządów. Do dofinansowania zarekomendowano w sumie 664 oferty.

243 oferty dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów dla seniorów, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. Na ten cel samorządy wnioskują o dofinansowanie w wysokości 38,1 mln zł.

Pozostałe 421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. W tym przypadku dotacja ma wynieść 24,5 mln zł. W sumie - w obu modułach programu - łączna kwota dofinansowania wynosi 62,6 mln zł.

Minister Rafalska podkreśliła, że w ostatnich czterech latach wzrosło zainteresowanie samorządów polityką senioralną. - Te potrzeby osób starszych, niezależnie od realizowanych przez rząd naszych programów społecznych, są dostrzegane, jest wiele przykładów bardzo dobrych praktyk samorządowych, nowych ofert dla osób starszych - powiedziała.

Budżet programu Senior plus w 2019 r. to 80 mln złotych. Wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed poinformował, że pozostały jeszcze środki przeznaczone na tę edycję programu. - To jest dobra wiadomość dla tych, którzy może się jeszcze nie zdecydowali na utworzenie dziennego domu seniora lub klubu seniora - powiedział.

Na utworzenie dziennego domu Senior plus gminy, powiaty lub samorządy województw mogą otrzymać dofinansowanie do 300 tys. zł. Z kolei na utworzenie klubów można dostać 150 tys. zł dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność już istniejących placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 zł dofinansowania, a na utrzymanie jednego miejsca w klubie - do 200 zł miesięcznie.

W placówkach Senior plus osoby starsze mogą korzystać z oferty kulturalnej, zajęć sportowych, mają także zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w codziennych czynnościach.

W latach 2015-2017 powstało w Polsce 240 tego typu placówek, które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc. Natomiast tylko w ubiegłym roku przybyło 260 nowych domów i klubów dla seniorów. Z kolei środki na utrzymanie placówek wykorzystało 229 istniejących już placówek.

Podczas konferencji Rafalska poinformowała także, że zwróciła się do wojewodów o cykliczne prowadzenie działań kontrolnych i nadzorczych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Dodała, że o objęcie takich placówek nadzorem zwróciła się także do Komendanta Głównego Straży Pożarnej.

- Całodobowe placówki, w których osoby starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne, znajdują opiekę, powinny być pod permanentnym, stałym, szczególnym nadzorem, dlatego że odbiorcą świadczonych usług, tej opieki jest szczególnie chroniona grupa osób - powiedziała minister.

Zaapelowała też do osób, które szukają takich miejsc pobytu dla swoich bliskich, aby sprawdzali, jak wygląda opieka w tych placówkach i o ewentualnych nieprawidłowościach informowali odpowiednie służby. (PAP)

Olga Zakolska, Katarzyna Lechowicz-Dyl, fot. pixabay.com

Data publikacji: 12.02.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.