Data dodania: 28.02.2019

Poradnik dla rodzin i opiekunów seniorów trafi do szpitali

Pierwszy w Polsce poradnik dla rodzin i opiekunów seniorów w najbliższych dniach trafi do szpitalnych oddziałów geriatrii i neurologii. Publikacja jest bezpłatna i została zrealizowana w ramach kampanii społecznej "Zrozumieć starość".

- Liczba osób starszych wciąż rośnie, możliwości opieki instytucjonalnej są ograniczone, w związku z czym coraz więcej ludzi wymaga opieki. Opiekunowie osób starszych są bardzo często zdani sami na siebie, postępują intuicyjnie, nie mają dostępu do podstawowych rzetelnych informacji, a nierzadko również czasu i możliwości ich zdobycia. Jestem przekonany, że poradnik okaże się pomocny w codziennym sprawowaniu opieki nad osobą starszą" – powiedział prof. Tomasz Kostka, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii.

Inicjatorzy kampanii społecznej "Zrozumieć starość" wyjaśnili w komunikacie przesłanym PAP, że "publikacja zawiera szereg praktycznych porad, m.in. jak postępować z seniorem, którego kondycja psycho-fizyczna ulega zmianie, a także jaką rolę opiekun może odegrać dla zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia podopiecznego. Poradnik w przystępny dla czytelnika sposób wyjaśnia, jak wykonywać czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze czy terapeutyczne właściwe dla schorzeń zaawansowanego wieku. Dodatkowo zawarto w nim informacje z zakresu pomocy socjalnej, na jaką mogą liczyć seniorzy oraz ich opiekunowie. Publikacja jest efektem współpracy wielu ekspertów ds. opieki, rehabilitacji, opieki społecznej i medycyny". (PAP)

wk/ krap/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 28.02.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.