Data dodania: 14.03.2019

Cel: optymalizacja postępowania z pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi

Podczas dorocznej Wiosennej Konferencji w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i Kardiologii, która odbyła się w dniach 13-14 marca w Warszawie, konsultanci krajowi w dziedzinach kardiologii i medycyny ratunkowej podpisali list intencyjny w zakresie współpracy obydwu środowisk i przekazali go ministrowi zdrowia.

Celem inicjatywy jest optymalizacja postępowania z pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi, w tym w podejrzeniu ostrego zespołu wieńcowego (OZW), na który zapada rocznie nawet 130 tysięcy pacjentów.

– Pacjenci z problemami kardiologicznymi są dziś w znacznej mierze leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ale poprawy i doskonalenia wymaga współpraca środowisk: medycyny ratunkowej i kardiologii, między innymi w zakresie zapewnienia pacjentom z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego odpowiedniej opieki przedszpitalnej i jak najszybszego przekazania chorych pod opiekę właściwego szpitala – stwierdził prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jak podkreślali eksperci konferencji ostry zespół wieńcowy to obszar, który mimo opieki i terapii na najwyższym światowym poziomie, trzeba i warto doskonalić.

– Polski system leczenia ostrych zespołów wieńcowych w ostrej fazie znajduje się w światowej czołówce. Obecnie w Polsce jest 156 ośrodków kardiologicznych, podejmujących leczenie interwencyjne OZW. Leczenie za pomocą zabiegów przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), podejmowane w zawałach STEMI (z uniesieniem odcinka ST), osiągnęło poziom 93 proc.. To wynik bardzo zadowalający. Mimo wspaniałych wskaźników dotyczących leczenia interwencyjnego OZW, poprawy wymaga rokowanie odległe pacjentów z tym zespołem, związane ze stosowaniem odpowiedniej terapii (między innymi leczenia przeciwpłytkowego i terapii hipolipemizującej) po wyjściu pacjenta ze szpitala, w ciągu tygodni, miesięcy i lat po przebytym zawale serca, a optymalizacji - etap opieki przedszpitalnej i skrócenie czasu przekazania pacjenta do pracowni hemodynamicznej - powiedział prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

Odnośnie do pierwszego etapu postępowania w podejrzeniu OZW zgromadzeni na konferencji konsultanci krajowi i wojewódzcy w dziedzinie medycyny ratunkowej i kardiologii zdefiniowali wspólne stanowisko w kierunku wdrożenia postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego wobec pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. List intencyjny w zakresie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy środowiskiem medycyny ratunkowej i środowiskiem kardiologicznym w Polsce podpisali: prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, prof. Jerzy Robert Ładny, konsultant krajowy z dziedzinie medycyny ratunkowej oraz prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dokument został przekazany ministrowi zdrowia.

– Jesteśmy przekonani, że nasza międzyśrodowiskowa inicjatywa idealnie wpisuje się w ministerialny projekt Dobrych Praktyk – rekomendacji postępowania zespołów ratownictwa medycznego, sygnowany przez konsultantów krajowych w dziedzinach medycyny ratunkowej i kardiologii. Jako konsultanci krajowi przy wsparciu i za pośrednictwem konsultantów wojewódzkich dołożymy wszelkich starań, aby Dobre Praktyki były jak najszerzej rozpropagowane wśród personelu medycznego oraz realizowane w jak największym zakresie. Na praktyczne rozwiązania oczekują pacjenci wymagający specjalistycznej interdyscyplinarnej pomocy a także zespoły terapeutyczne podejmujące optymalne decyzje w codziennej pracy – mówił prof. Jerzy Robert Ładny.

Info i fot. organizatorzy, oprac. rhr/
Data publikacji: 14.03.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.