Data dodania: 22.03.2019

W Polsce powstanie kompleksowy system szkolenia psów przewodników

W Polsce powstanie kompleksowy system szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników. Obecnie w Polsce 125 psów ma certyfikat psa asystującego, wydawany przy udziale środków PFRON, a szkolenia psów prowadzą cztery organizacje.

22 marca podpisana została umowa na realizację projektu budowy kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wiceszef MRPiPS, pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak i prezes PFRON Marlena Maląg.

- Ostatnio wiele mówiliśmy o różnego rodzaju działaniach i programach rządu dotyczących osób niepełnosprawnych. W ich ramach są także działania i programy dotyczące konkretnych środowisk osób niepełnosprawnych. Są programy, które pozwalają nam także finansować coś, co często jest nie do końca widoczne, natomiast dla osób niepełnosprawnych jest naprawdę istotne i ważne – powiedział Michałkiewicz.

Obecnie w Polsce tylko 125 psów ma certyfikat psa asystującego wydawany przy udziale środków PFRON. Szkolenia psów są prowadzone przez cztery organizacje.

Dzięki podpisanej umowie przeszkolonych zostanie więcej psów, środki będą przeznaczone także na podnoszenie kwalifikacji instruktorów. Wypracowany ma być system standardów służących budowie profesjonalnych szkół psów przewodników.

W sumie na realizację projektu kompleksowego wsparcia dla osób niewidomych w latach 2019-2022 ma być przeznaczone ponad 12,2 mln zł.

Partnerami projektu budowy kompleksowego systemu szkolenia psów przewodników są: Polski Związek Niewidomych, Fundacja Vis Maior, Fundacja Pies Przewodnik, Fundacja „Psie serce" i Fundacja na rzecz osób Niewidomych „Labrador Pies Przewodnik".

Według danych GUS z 2016 r. w Polsce jest 2,8 mln osób dotkniętych uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku, w tym ok. 1 mln osób czyta z dużą trudnością, a 42 tys. deklaruje, że nic nie widzi.

Psy przewodniki pomagają osobom niewidomym w bezpiecznym i pewnym poruszaniu się w przestrzeni publicznej. Psy zwracają uwagę na przeszkody, których niewidomy nie wykryje białą laską, np. zwisające gałęzie, pomagają także sprawnie omijać samochody nieprawidłowo zaparkowane na chodniku, a także poprowadzą przez tłum ludzi. Dobrze wyszkolony pies przewodnik nie wykona polecenia, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu osoby, którą prowadzi – nie wejdzie np. na ulicę przed nadjeżdżający cicho samochód, nawet jeśli osoba niewidoma, nieświadoma zagrożenia, wyda mu taką komendę.

Ważne jest, by pamiętać, że pies asystujący osobie niewidomej musi wykonywać swoje zadanie i osoby postronne nie powinny go rozpraszać. Oznacza to, że gdy spotykamy psa przewodnika, nie wołamy go, nie gwiżdżemy, nie głaszczemy, nie wydajemy mu żadnych poleceń. Nie powinniśmy też zbyt intensywnie mu się przyglądać i nie zbliżamy się do niego z innymi psami.

Psy dają osobom niewidomym także poczucie niezależności od innych ludzi, zwiększają pewność siebie i ułatwiają kontakty społeczne. Sprawne poruszanie się z psem przewodnikiem ułatwia osobie niewidomej dotarcie do miejsca pracy, więc takie osoby są bardziej aktywne zawodowo.

Osoba niewidoma ma prawo wchodzić z psem przewodnikiem do wszystkich obiektów publicznych, sklepów, restauracji, teatrów, urzędów czy do autobusu.

W wielu krajach europejskich, a także w USA, ta forma pomocy dla osób niewidomych i niedowidzących jest dobrze rozwinięta. W Unii Europejskiej przypada średnio 27 psów na milion mieszkańców, z tego najwyższy wskaźnik występował w Czechach (57 psów na milion mieszkańców), a największa bezwzględna liczba psów przypadała na Wielką Brytanię (4770 psów). (PAP)

Olga Zakolska, fot. www.pixabay.com
Data publikacji: 22.03.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.