Data dodania: 27.03.2019

Ochrona osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa

Ochrona osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa – powiedział 26 marca na konferencji rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

I Ogólnopolska Konferencja Rzecznika Praw Pacjenta „Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem polskiej psychiatrii" miała na celu podjęcie publicznej debaty o ochronie praw osób doświadczających kryzysów psychicznych i omówienie najistotniejszych i najbardziej aktualnych problemów, które pojawiają się w dziedzinie zdrowia psychicznego.

– Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa – powiedział Chmielowiec.

Podkreślił, że konferencję zorganizowano w szczególnym czasie, bo w 2019 r. przypada 25-lecie uchwalenia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (19 sierpnia 1994 r.). Ustawa uregulowała m.in. zasady prowadzenia leczenia, terapii i rehabilitacji pacjentów placówek psychiatrycznych oraz kontroli sądu opiekuńczego nad procedurą przyjęcia do szpitala bez wyrażonej zgody.

– Dziś stawiamy sobie inne pytania: jak ma wyglądać polska psychiatria, jak zabezpieczyć ochronę praw osób w kryzysie psychicznym, jak skutecznie wspomagać dzieci i młodzież – mówił rzecznik.

Chmielowiec podkreślił, że chce być „rzecznikiem pacjentów szukających pomocy w centrach zdrowia psychicznego, w dziennym czy całodobowym oddziale psychiatrycznym, chcę być również rzecznikiem najmłodszych pacjentów".

Przypomniał jak ostatnio z sukcesem w ich imieniu interweniował o niezamykanie jednej z przyszpitalnych szkół w Polsce. Rzecznik podejmuje również działania edukacyjne. Jedno z nich związane jest z pilotażem centrów zdrowia psychicznego i informowaniem o zakresie ich działania.

Rzecznik deklaruje także działania na rzecz seniorów objętych opieką psychiatryczną. – Z myślą o nich przeprowadzamy analizę długotrwałych pobytów w szpitalach psychiatrycznych kobiet powyżej 60. roku życia i mężczyzn powyżej 65. roku. Wielu z tych pacjentów przebywa w szpitalach kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, bo mają orzeczony stopień niepełnosprawności.

– Edukacja, bezpieczeństwo i wsparcie – to priorytety, którymi chcemy się kierować – podsumował Chmielowiec.

Deklarował również, że postara się o zmniejszenie biurokracji w placówkach medycznych tak, aby personel mógł więcej czasu poświęcać pacjentom. – Odbiurokratyzowanie służby zdrowia to jeden z celów powstałego we wrześniu ubiegłego roku zespołu Naczelnej Izby Lekarskiej i rzecznika praw pacjenta – powiedział.
W konferencji uczestniczyli m.in. rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz i wiceminister zdrowia Zbigniew Król.

Monika Witkowska
Data publikacji: 27.03.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.