Data dodania: 04.12.2012

O przyszłości WTZ w Sejmie

Konferencja "Perspektywy funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych w najbliższym czasie" odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP 27 listopada br. Organizatorami spotkania, na którym dyskutowano o przyszłości tych placówek, ich finansowaniu oraz zatrudnianiu uczestników byli kaliska Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie", która w regionie Wielkopolski Południowej prowadzi kilkanaście warsztatów oraz Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Tekst i fot.: Wacław Nowak


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.