Sejm przeciwny odrzuceniu informacji o przestrzeganiu praw pacjenta

Sejm przeciwny odrzuceniu informacji o przestrzeganiu praw pacjenta

25 czerwca Sejm nie zgodził się na odrzucenie rządowego sprawozdania dot. przestrzegania praw pacjenta w Polsce w 2013 r. Wynika z niego, że najczęściej naruszenie są prawa do świadczeń zdrowotnych, do dokumentacji medycznej, do informacji oraz poszanowania intymności i godności.

Wniosek o odrzucenie sprawozdania zgłosił na poprzednim posiedzeniu Sejmu PiS. 25 czerwca poparło go 154 posłów, przeciwko głosowało 218, wstrzymało się 5 osób.
Sprawozdanie przygotowała i przedstawiała rzeczniczka praw pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska. Jak informowała, w 2013 r. wpłynęło do jej urzędu ponad 69 tys. spraw.

Jak wynika z informacji, najczęściej stwierdzano naruszenie praw do świadczeń zdrowotnych, do dokumentacji medycznej, do informacji oraz do poszanowania intymności i godności.
Najwyższy procent naruszeń praw pacjenta dotyczył psychiatrii, medycyny rodzinnej oraz ginekologii i położnictwa. Więcej niż połowa podmiotów, które łamały prawa pacjenta, to szpitale.
Najwięcej przypadków łamania praw pacjenta stwierdzono w województwach mazowieckim i łódzkim, najrzadziej zaś notowano je w województwach opolskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim.

Pacjenci skarżyli się, że udzielono im świadczenia nieodpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej albo go odmówiono. Alarmowali w sprawie nieprawidłowo prowadzonych list oczekujących, zmuszania do dopłacania do badań diagnostycznych czy udzielania świadczenia bez zachowania staranności. W przypadku pacjentów psychiatrycznych większość naruszeń praw dotyczyło procedur przyjmowania i wypisywania ze szpitala psychiatrycznego oraz standardu opieki w tych placówkach.

Pacjenci skarżyli się też na udzielanie świadczenia zdrowotnego przy innych osobach albo brak zgody, by była przy tym osoba bliska pacjentowi. Zdarzały się przypadki niestosownego zachowania personelu medycznego, naruszającego godność pacjenta.
Ze sprawozdania wynika, że najgorzej jest z przestrzeganiem praw pacjentów z chorobami psychicznymi. Dane rzecznika wskazują, że w stosunku do poprzednich lat jest więcej spraw, w których odmawia się im informacji, naruszana jest zasada przyjmowania do placówki w trybie nagłym, gdy przyjęcie odbywa się bez względu na zgodę pacjenta, omija się procedury przy stosowaniu przymusu bezpośredniego, izolacji.

Jak poinformowała Kozłowska, najczęściej wybieraną formą kontaktu z jej urzędem była ogólnopolska bezpłatna infolinia o numerze: 800 190 590. Podkreśliła, że dla pacjentów jest to bardzo ważna forma kontaktu. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–21.00.
Infolinia jest również narzędziem działań informacyjno-edukacyjnych rzecznika, pozwala na udzielanie szybkiej i skutecznej pomocy.

Część pacjentów wybierała kontakt osobisty; ta forma kontaktu – jak podkreślono w sprawozdaniu – jest szczególnie ważna w działalności prowadzonej przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy w 2013 r. mieli kontakt osobisty z 15 tys. 889 interesantami. Jednocześnie do biura oraz do Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego wpłynęło łącznie 16 tys. 108 pism inicjujących nowe sprawy lub stanowiących elementy już prowadzonych spraw.
W 2013 r. w biurze rzecznika zatrudnionych było 41 osób pełniących funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy realizowali swoje zadania w 84 podmiotach leczniczych, na terenie 16 województw. (PAP)

akw/ mhr/

Data publikacji: 26.06.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również