Data dodania: 15.03.2017

Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się cykl warsztatow żeglarskich dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej

11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, Tel/fax. (87) 428 58 98, (87) 428 59 71

Terminy:
1. 27 czerwca-10 lipca 2017 r.
2. 12 lipca-25 lipca 2017 r.
3. 27 lipca-9 sierpnia 2017 r.
4. 11 sierpnia-24 sierpnia 2017 r.
5. 25 sierpnia-7 września 2016 r.

Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nie będące uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (87) 4285898, 4285971, kom. 667 666 219
e-mail: msz@msz.org.pl,
Wszelkie informacje, regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.msz.org.pl

Organizatorzy zapraszają do udziału!

mw

Data publikacji: 15.03.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON