Data dodania: 22.03.2017

10. Bieg po Nowe Życie w Wiśle

1 kwietnia w Wiśle po raz 10. w Biegu po Nowe Życie spotkają się gwiazdy kina, teatru, estrady, dziennikarze i sportowcy oraz osoby po transplantacji z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji.

Maszerując z kijami do nordic walking po raz kolejny wspierać będą polską transplantację i świadome dawstwo narządów. Bieg poprzedzi III Gala polskiej transplantacji, która odbędzie się 31 marca o godz. 20:00. Zostaną na niej wręczone nagrody „Drugie Życie" - przyznawane osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla polskiej transplantacji. Będzie miała ona miejsce w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, który od siedmiu lat gości uczestników wydarzenia.

Tak jak w latach 2015 i 2016, kapituła przyzna wyróżnienia w pięciu kategoriach: „Wspieram polską transplantację", „Osobowość polskiej transplantologii", „Sport po transplantacji", „Media Biegu po Nowe Życie" i „Partner Biegu po Nowe Życie".

- To dla nas bardzo ważna chwila. Już po raz trzeci uhonorujemy osoby i instytucje, zarówno te, które zasłużyły się dla polskiej medycyny transplantacyjnej, jak i te, które promują dawstwo narządów, wpierają ideę i na co dzień są naszymi ambasadorami oświadczeń woli - mówi Arkadiusz Pilarz, dyrektor 10. Biegu po Nowe Życie. - Kapituła już wybrała laureatów i przyznam, że był trudny wybór. Kandydatów do nagród w poszczególnych kategoriach było naprawdę wielu - dodaje.

Laureatami nagród z lat poprzednich są m.in. prof. Andrzej Chmura - wybitny polski transplantolog, od 2011 roku wspierający merytorycznie Bieg po Nowe Życie oraz prof. Magdalena Durlik - kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
Nagrody otrzymali także sportowcy z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji Jan Stępniak i Andrzej Marciniak.

pr

Data publikacji: 22.03.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.