Data dodania: 01.06.2017

W Wielkopolsce na sportowo

W obiektach sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach 24 maja miała miejsce rywalizacja sportowa osób z niepełnosprawnością, obejmująca XVIII Imprezę Sportowo-Integracyjną i XV Wojewódzką Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorami zawodów byli: Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Barycz" przy WTZ Przygodzice, ZSP CKU w Przygodzicach oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Celem imprezy była popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnością, ożywienie działalności sportowej w tym środowisku oraz integracja ze społeczeństwem. Także nauka sportowej rywalizacji, współzawodnictwa oraz osiągania satysfakcji z uzyskanych wyników nie tylko w obliczu sukcesu, ale i porażki.

W zawodach wzięło udział 20 drużyn, które rywalizowały w dyscyplinach lekkoatletycznych i rekreacyjnych, w kategoriach kobiet i mężczyzn oraz konkurencjach dla wózkowiczów i słabo chodzących.

Zawodnicy oprócz rywalizacji sportowej nawiązywali między sobą nowe, serdeczne kontakty, a dzięki uczestnictwu drużyny z innego kraju możliwa była wymiana doświadczeń, promocja pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych zarówno pochodzących z Polski, jak i zza granicy.

Nad przebiegiem konkurencji czuwali organizatorzy, służby porządkowe, sędziowie oraz grupa wolontariuszy – uczniowie ze szkół z Przygodzic. Każda drużyna mogła liczyć na wsparcie i pomoc ze strony wolontariuszy.

Organizatorzy mają nadzieję, że ta duża impreza sportowo-integracyjna, o prawie 20-etniej tradycji, ciesząca się niezmienną popularnością wśród jej uczestników, będzie kontynuowana również w latach następnych.

Zawody mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Starostwa Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, ze środków PFRON będących w dyspozycji PCPR w Ostrowie Wlkp., GOK w Przygodzicach oraz LUKS „Barycz" przy WTZ Przygodzice

Mariusz Patysiak (Fundacja „Miłosierdzie")

Data publikacji: 01.06.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON