Data dodania: 07.06.2017

X Ogólnopolska Spartakiada Rodzinna – od Juniora do Seniora

W sobotę 3 czerwca, na terenie Zespołu Parkowo-Zamkowego w Łodygowicach k. Żywca odbyła się, organizowana przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, X Ogólnopolska Spartakiada Rodzinna – Od Juniora do Seniora. Jej celem było propagowanie aktywności sportowej wśród rodzin z terenów wiejskich.

Zawody zostały rozegrane w grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli do 50 lat, dorośli powyżej 50 lat), z uwzględnieniem podziału na płeć oraz wiek. Zawodnicy rywalizowali w wybranych przez siebie konkurencjach rekreacyjnych (kręgle, rzut piłeczką palantową do celu, rzut piłką lekarską) i sportowych( bieg na 60 m., skok w dal z miejsca, dla dorosłych - rzut oszczepem, pchnięcie kulą)

W tegorocznej spartakiadzie rywalizowało 110 osób. Dopingowała ich liczna grupa kibiców, głównie mieszkańców miny Łodygowice. Zawody przebiegły sprawnie i około 17.00 udało się rozpocząć ceremonię wręczenia nagród. Nagrody wręczali m.in. posłowie na Sejm RP - Kazimierz Matuszny oraz Stanisław Pięta oraz dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON – Jan Wroński. Imprezę poprowadził wiceprzewodniczący Rady Gminy Łodygowice- Eugeniusz Jachym. W uroczystości uczestniczyli również wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera wraz z małżonką oraz radni Gminy Łodygowice.

Każdy z zawodników otrzymał pamiątkową koszulkę, ponadto trzy najlepsze w swoich konkurencjach osoby otrzymały atrakcyjne nagrody. Nad poprawnym przebiegiem poszczególnych konkurencji sportowych i rekreacyjnych czuwali sędziowie. Szczególne podziękowania należą się obsłudze technicznej oraz osobom obsługującym konkurencje rekreacyjne. Dzięki ich wkładowi pracy można było sprawnie przeprowadzić imprezę.
Po zakończeniu sportowej części imprezy, miał miejsce Piknik Rodzinny, na który pyszności przygotował Hotel- Restauracja TYCJAN z Milówki, z produktów Zakładu Mięsnego Hańderek; serwowano pyszną kawę i herbatę, a wszystko odbywało się przy muzyce granej przez DJ Marcina z Żywca.

Spartakiada Rodzinna okazała się sukcesem i na długo pozostanie w pamięci uczestników. Impreza pozwoliła na integrację licznej grupy mieszkańców terenów wiejskich we wspólnym uprawianiu aktywności fizycznej. Spartakiada była finansowana ze środków Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminy Łodygowice. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i obsłudze zawodów za okazaną pomoc. Szczegółowe informacje dostępne na stronie – www.eurobeskidy.org.pl.

Info i fot. Eurobeskidy, oprac. pr

Data publikacji: 07.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.