Data dodania: 26.09.2017

Dawcy i biorcy w Biegu po Nowe Życie

Rekordowa liczba gwiazd i sztafet medialnych wzięła udział 24 września w Warszawie w 11. Biegu po Nowe Życie - inicjatywie społecznej, której podstawowym celem jest edukacja w zakresie transplantacji narządów.

Jak równi z równymi startowały w sztafetowych marszach nordic walking także osoby po przeszczepach, dawcy i biorcy narządów. Po raz pierwszy głównym partnerem wydarzenia była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

W 11. Biegu po Nowe Życie, wokół amfiteatru Parku Górczewskiego na warszawskim Bemowie, wystartowała rekordowo liczna grupa uczestników, składająca się z ponad siedemdziesięciorga gwiazd ze świata sportu, muzyki, filmu, teatru, nauki i mediów. Jednak - jak podkreślił dyrektor Biegu Arkadiusz Pilarz „nie o bicie rekordów chodziło, tylko o edukowanie i promowanie działań ratujących zdrowie i życie".

- Osoby po przeszczepie, z całej Polski, z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, także tu do nas przyjechały i promują polską transplantologię - powiedział Arkadiusz Pilarz. Zwrócił przy tym uwagę, że w ten sposób osoby te pokazują wszystkim, swoją aktywność oraz fakt, że „dostały drugie życie i wykorzystują je w stu procentach".

Dla niego transplantologia, która ratuje życie jest najważniejszym przesłaniem tego cyklicznego spotkania oraz ideą, która przyciąga i jednoczy ludzi, nowe organizacje i media.

- Bardzo się cieszymy, że dołączają nowi partnerzy, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych to nowy partner, cieszymy się bardzo, że nam pomagają, bez nich nie byłoby Biegu po Nowe Życie, dołączają też nowe media, (...) dwadzieścia sześć sztafet medialnych, to jest niesamowita sprawa - powiedział Arkadiusz Pilarz.

Prezes Zarządu PWPW S.A. Piotr Woyciechowski powiedział, że Wytwórnia popiera „wszystkie inicjatywy, które służą Polsce i Polakom", a - jak dodał - Bieg po Nowe Życie wpisuje się w misję Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, w której murach w czasie Powstania Warszawskiego wielu polaków zginęło. Wyraził też nadzieję, że w następnych latach PWPW pozostanie partnerem głównym wydarzenia, żeby móc wspierać te najwyższe wartości, które służą życiu człowieka, jego zdrowiu.

- Idea jest niemalże ewangeliczna, jest to pewna egzemplifikacja miłości bliźniego poprzez rzeczywiste dawanie siebie - powiedział Piotr Woyciechowski. Wyraził też uznanie dla organizatorów, ich pasji, „zachęcania i uświadamiania czym jest transplantacja, czemu to służy, jakie są ryzyka, bądź nie".

Przemysław Saleta, który jest inicjatorem i ambasadorem Biegu Po Nowe Życie przyznał, że jest to dla niego bardzo ważna i „wręcz osobista sprawa". Wyjaśnił, że odkąd dziesięć lat temu oddał nerkę swoją córce Nicoli, zaangażował się w transplantologię i zobaczył na czym polegają jej problemy. Postanowił wtedy porównać to ze sportem, gdyż kojarzy się on ze zdrowiem.

- Pokazujemy, że ludzie - bez względu na to, czy są dawcami, czy biorcami - żyją normalnie, mogą uprawiać sport i staramy się zmienić świadomość społeczeństwa, bo jest to bardzo ważne, żebyśmy się nie bali pomagać i najbliższym, i obcym - podkreślił Przemysław Saleta.

11. Biegowi po Nowe Życie towarzyszyło wiele działań zmierzających do zbudowania społecznego poparcia dla transplantacji, upowszechniania oświadczenia woli oraz promowania świadomego dawstwa narządów.

Od sześciu lat w Wiśle i Warszawie promują te idee dwa razy w roku aktorzy, muzycy, artyści, sportowcy, przedstawiciele nauki. Spotykają się w wyjątkowym, sztafetowym marszu nordic walking z osobami z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Organizatorzy Biegu po Nowe Życie od początku korzystają ze wsparcia fachowego i promocyjnego ze strony prof. Andrzeja Chmury z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Z danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnych ds. Transplantacji "Poltransplant" wynika, że w lipcu br. we wszystkich ośrodkach transplantologicznych w kraju przeszczepiono 174 narządy od zmarłych dawców. 121 pacjentów otrzymało nowe nerki, 4 pacjentów nerkę i trzustkę, 37 pacjentów wątrobę, 9 serce, 3 płuco. Doszło też do 4 przeszczepów od żywych dawców - 3 osoby otrzymały nową nerkę, jedna fragment wątroby.

Na Krajowej Liście Oczekujących na Przeszczepienie pod koniec lipca było 1703 ciężko chorych pacjentów, ze skrajną niewydolnością narządów, dla których przeszczep jest jedyną szansą na powrót do zdrowia, a często jedyną szansę na życie. Najwięcej, bo aż 1030 pacjentów czekała na nową nerkę. Nowego serca potrzebują 403 osoby.

PWPW S.A. była głównym partnerem 11. Biegu po Nowe Życie. To spółka Skarbu Państwa zajmująca się produkcją banknotów, dokumentów, druków zabezpieczonych i systemów IT. Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu odgrywa w PWPW znaczącą rolę. Firma angażuje się w liczne działania o charakterze społecznym i charytatywnym, wspiera wiele instytucji oraz inicjatyw kulturalnych i naukowych.
Stabilna pozycja rynkowa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pozwala jej obejmować mecenatem wiele inicjatyw społecznych, kulturalnych i naukowych. Pomoc potrzebującym i wspomaganie rozwoju instytucji to część tradycji PWPW. Z uwagi na historię firmy, nierozerwalnie związaną z historią Polski, szczególnie bliskie są jej przedsięwzięcia popularyzujące dorobek społeczny i kulturowy Polski. PWPW współpracuje również ze środowiskami lokalnymi wspierając inicjatywy samorządowe. Przykłada także duże znaczenie do ochrony i dbałości o środowisko.

Zobacz galerię...

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

Data publikacji: 26.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.