Data dodania: 11.09.2017

Brazylijczyk nowym prezesem IPC

W dniach 5-8 września Abu Dhabi było gospodarzem Walnego Zgromadzenia i Konferencji Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC). Uczestniczyło w nim 162 narodowych komitetów paraolimpijskich i federacji sportowych, w tym Polski Komitet Paraolimpijski reprezentowany przez Łukasza Szeligę.

Walne Zgromadzenie IPC było szczególnym zdarzeniem w historii światowego ruchu paraolimpijskiego ponieważ po 16 latach przewodzenia Komitetowi przez Sir Philipa Cravena dokonano wyboru nowego prezydenta. Został nim dotychczasowy wiceprezydent Andrew Parsons z Brazylii. Wygrał bezwzględną większością głosów. Prezesa Szeligę łączą z nim od kilku lat bardzo dobre relacje co powinno przyczynić się do umocnienia pozycji Polski w IPC. Ustępujący prezydent został owacyjnie pożegnany przez setki delegatów w czasie wielkiej Gali. Przechodzi do historii jako wielki budowniczy globalnego sportu paraolimpijskiego.

Info i fot. PKPar
Data publikacji: 11.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.