Data dodania: 15.01.2018

II Bieg Otwartych Serc już wkrótce!

Stowarzyszenie „Otwarte Serca" z Rudy Śląskiej działa nieprzerwanie od 16 lat na rzecz niepełnosprawnych dzieci , młodzieży oraz ich rodzin.

Organizuje i finansuje zajęcia rehabilitacyjne, artystyczne, półkolonie, wycieczki, obozy dla podopiecznych oraz festyny rodzinne .
Jego działalność opiera się głównie na wolontarystycznej pracy oraz składkach członków.

Obecnie organizowane jest po raz drugi wydarzenie - charytatywny „II Bieg Otwartych Serc" zaplanowane na dzień 17 lutego br. w Rudzie Śląskiej, z którego dochód będzie przeznaczony na wsparcie działań tej organizacji. W wydarzeniu - biegu rodzinnym udział wezmą podopieczni stowarzyszenia wraz z rodzinami, także przed uczestnikami występować będzie zespół taneczny Happy, w którym tańczą tylko dzieci z zespołem Downa.

www.otwarteserca-rudaslaska.blogspot.com
www.bieg-otwartychserc-rsl.blogspot.com

link do wydarzenia :
https://www.facebook.com/events/136364047008179/

pr

Data publikacji: 15.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.