Data dodania: 08.02.2018

Najlepsi narciarze z niepełnosprawnością intelektualną powalczą o medale w Zakopanem

The International Federation for Intellectual Impairment Sport (INAS) powierzyła organizację Mistrzostw Świata INAS w narciarstwie biegowym i zjazdowym osób z niepełnosprawnością intelektualną Związkowi Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem".

W terminie 27 lutego-2 marca br. w Zakopanem odbędą się Mistrzostwa Świata INAS w narciarstwie biegowym i zjazdowym osób z niepełnosprawnością intelektualną. To najwyższej rangi wydarzenie dla tej grupy sportowców organizowane w Polsce w 2018 roku. W zawodach weźmie udział około 60 narciarzy z 10 krajów, w tym silna reprezentacja Polski. Konkurencje zjazdowe – slalom, slalom gigant i super gigant, przeprowadzone zostaną na Stacji Narciarskiej Suche Ski. Konkurencje biegowe – na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Wsparcie techniczne zapewnione zostanie przez Polski Związek Narciarski.

Mistrzostwa Świata INAS w narciarstwie biegowym i zjazdowym osób z niepełnosprawnością intelektualną organizowane są w Polsce już drugi raz. Poprzednie odbyły się w 2016 roku również w Zakopanem. Uczestnicy tegorocznych Mistrzostw będą rywalizować w ramach trzech kategorii: sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną (II1) oraz nowo wyodrębnionych: sportowcy ze znaczącą niepełnosprawnością intelektualną (II2) i wysokofunkcjonujący sportowcy z autyzmem (II3).

INAS działa w zakresie sportu niepełnosprawnych intelektualnie, w tym autystów i osób z zespołem Downa. Federacja zajmuje się organizacją zawodów w sportach zimowych i letnich, w tym mistrzostw światowych, regionalnych i krajowych, zarządzając wyborem i klasyfikacją zawodników. Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Powstała w 1986 r. Obecnie zrzesza sportowców z niepełnosprawnością z ponad 80 krajów.

Organizatorem Mistrzostw Świata INAS w Zakopanem jest Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem", który działa na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w Polsce oraz dąży do ich integracji z pełnosprawnymi.
Jest organizacją masową zrzeszającą stowarzyszenia kultury fizycznej, działające w zakresie sportu i rekreacji tych osób. Struktura związku obejmuje 9 wojewódzkich stowarzyszeń sportowych, regionalne stowarzyszenie sportowe oraz 28 uczniowskich klubów sportowych.
Związek prowadzi sekcje sportowe, organizuje zajęcia, treningi, obozy i zawody, w których wyłaniani są najlepsi zawodnicy, reprezentujący Polskę na imprezach rangi europejskiej i światowej, w tym na Igrzyskach Paraolimpijskich. Zawodnicy ci otrzymują stypendia od Ministerstwa Sportu i Turystyki, na takich samych zasadach jak sportowcy pełnosprawni.

Dodatkowe informacje: www.inas.org, www.sprawnirazem.pl.

pr
Data publikacji: 08.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.