Data dodania: 21.02.2018

Ciężarowcy spotkają się w Żywcu

Organizator Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy zaprasza do Żywca na XV Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w wyciskaniu Sztangi Leżąc.

W dniach 16-17 marca w Hali Sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 w Żywcu rywalizować będą zawodnicy i zawodniczki pełnosprawni i niepełnosprawni, którzy w dniu zawodów ukończyli 14 lat, posiadający badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach wyciskania sztangi leżąc i kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do 6 marca 2018 r. na adres Organizatora, lub przesłać faksem lub e-mailem:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. fax 33 862 31 97
e-mail: biuro@eurobeskidy.org.pl

Decyduje kolejność zgłoszenia. Koszty podróży pokrywają uczestnicy zawodów. Koszty organizacji, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.

Więcej informacji na stronie www.eurobeskidy.org.pl

kat
Data publikacji: 21.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.