Data dodania: 02.02.2018

team100 także dla niepełnosprawnych!

Na konferencji prasowej, która odbyła się 31 stycznia minister sportu i turystyki Witold Bańka wraz z prezesem Polskiej Fundacji Narodowej Cezarym Jurkiewiczem oficjalnie ogłosili powiększenie liczby beneficjentów Programu team100 o kolejnych 73 sportowców, w tym zawodników z niepełnosprawnościami.

- Z team100 będzie korzystać już 200 młodych polskich sportowców. Dziś, po kilku miesiącach funkcjonowania Programu, widzimy że był on bardzo potrzebny. Od momentu zainaugurowania projektu jego beneficjenci zdobyli blisko 100 medali podczas mistrzostw świata lub Europy w kategoriach: senior, młodzieżowiec, junior. Wierzę, że ta młodzież stanie się wkrótce naszą sportową elitą – powiedział minister Witold Bańka.

Głównym celem Programu jest wspieranie młodych, obiecujących, perspektywicznych zawodników, członków kadr narodowych, uprawiających indywidualne dyscypliny olimpijskie i paraolimpijskie. Aktualny budżet programu to ponad 8 mln zł rocznie. Każdy ze sportowców otrzymuje roczne dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł.

Dodatkowe wsparcie umożliwia młodym sportowcom m.in. łączenie kariery sportowej z nauką i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Zawodnicy mogą zdecydować samodzielnie o wykorzystaniu otrzymanych funduszy. Środki można przeznaczyć m.in. na: fizjoterapeutę, lekarza, dietetyka, psychologa, suplementację, wynajem mieszkania czy studia. Jest to pierwszy, tego typu program w Polsce.

Sportowcy zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Beneficjenta oraz utrzymywania odpowiedniego poziomu sportowego. Obliguje on zawodników m.in. do rywalizacji zgodnie z zasadami fair play oraz godnego reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej.

Programem zostało objętych 25 zawodników z niepełnosprawnościami, wśród nich lekkoatleci, kajakarze, kolarze, łucznicy, pływacy, szermierze, oraz osoby uprawiające narciarstwo alpejskie, parabadminton, podnoszenie ciężarów, strzelectwo sportowe i tenis stołowy.

team100 to wspólny Program Polskiej Fundacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, który powstał z inicjatywy ministra Witolda Bańki. Operatorem programu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Aktualnie w Projekcie jest już 200 osób.

Sportowcy z niepełnosprawnościami objęci Programem 100:
1. Moździerski Tomasz Kajakarstwo
2. Mikołajczyk Rafał Kolarstwo
3. Szumiec Rafał Kolarstwo
4. Kossakowski Aleksander (przewodnik: Sylwester Lepiarz) Lekka atletyka
5. Kibil Jagoda Lekka atletyka
6. Mazur Joanna (przewodnik: Michał Stawicki) Lekka atletyka
7. Kucharczyk Karolina Lekka atletyka
8. Czarnecki Łukasz Lekka atletyka
9. Lepiato Maciej Lekka atletyka
10. Kotkowski Michał Lekka atletyka
11. Dudka Adam Łucznictwo
12. Karpiel Zuzanna Narciarstwo alpejskie
13. Bartusz Maria Parabadminton
14. Ochtera Aleksandra Pływanie
15. Tomczyk Dawid Pływanie
16. Rzetelski Kamil Pływanie
17. Golus Michał Pływanie
18. Belczewska Monika Pływanie
19. Jabłońska Oliwia Pływanie
20. Wożniak Paulina Pływanie
21. Szymański Sławomir Podnoszenie ciężarów
22. Pierzyński Kacper Strzelectwo sportowe
23. Całka Norbert Szermierka na wózkach
24. Wyganowski Zbigniew Szermierka na wózkach
25. Jastrzębska Dajana Tenis stołowy

pr, fot. MSiT
Data publikacji: 02.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.