Data dodania: 06.03.2018

44 – to liczba medali zdobytych przez Polaków na zimowych igrzyskach paraolimpijskich


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.