Data dodania: 22.03.2018

X Integracyjne Regaty Bojerowe PZŻN

W dniach 17-18 marca w Międzynarodowym  Centrum Żeglarstwa  i Turystyki Wodnej w Giżycku rozegrano kolejne w tym sezonie zimowym integracyjne regaty bojerowe. Organizatorami byli Mazurska Szkoła Żeglarstwa i Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych.

Tradycyjnie regaty odbyły się bez żadnego finansowego wsparcia zewnętrznego. Gościny i sprzętu udzieliło MCŻiTW, a kadra pracowała na zasadzie wolontariatu.

Organizatorzy początkowo zamierzali rozegrać te regaty w poprzedni weekend, gdyż warunki lodowe były dobre. Jednakże w tym czasie odbywały się w Warszawie XXX Jubileuszowe Targi Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” i większość kadry była na tych targach. W tej sytuacji odwołano regaty i zamiast nich dla zawodników którzy nie pojechali na targi odbył się tylko trening na Monotypach i DN-ach.

Ponieważ w tym sezonie lodowym warunki  do rozgrywania regat bojerowych często się zmieniały, organizatorzy mieli wątpliwości ile regat uda się im jeszcze rozegrać. Na początku tygodnia padał deszcz, pojawiły się pierwsze objawy słabnięcia lodu i były obawy czy lód przetrwa. Na szczęście przyszedł mróz, a ponieważ deszcz stopił śnieg, który znacznie utrudniał bojerowcom życie warunki lodowe zrobiły się doskonałe.

Pomiary lodu na akwenie regat wykazały że lód był twardy i miał od 15 do 25 centymetrów grubości. W czwartek i piątek przeprowadzono treningi. W sobotę było zimno, ale był wiatr 4-5 B i rozegrano pierwsze cztery wyścigi. Bojery latały momentami w szkwałach z prędkościami do 80 km/godz. W niedzielę wiatr osłabł do 3 B i odbyły się kolejne cztery wyścigi.

Regaty wygrał Jan Gotto, co nie było niespodzianką, gdyż latał na bojerach już przed czterdziestoma laty. Dużą niespodzianką było zajęcie drugiego miejsca przez załogę Armand Andruszkiewicz i Marcin Sitek. Wprawdzie obaj jako sternicy mieli już sukcesy w najtrudniejszych na polskim śródlądziu regatach rozgrywanych w formule 24-godzinnego wyścigu non-stop (Międzynarodowe Mistrzostwa Polski DZ - Armand Andruszkiewicz był kilkakrotnie złotym medalistą, a Marcin Sitek również kilkakrotnie był brązowym medalistą), ale nie mieli dużego doświadczenia w regatach bojerowych. Trzecie miejsce zajął Jerzy Miłosz, który lata na bojerach od wielu  lat.

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy oraz żeglarskie, laminowane mapy Wielkich Jezior Mazurskich. Sędzią głównym regat był Andrzej Szocik.

Jeżeli warunki lodowe pozwolą organizatorzy planują jeszcze w tym sezonie zimowym przeprowadzać treningi i organizować kolejne regaty bojerowe.

Wyniki

  1. Jan Gotto, Krzysztof Nowosielski
  2. Armand Andruszkiewicz, Marcin Sitek
  3. Jerzy Miłosz, Leszek Król

Tekst i fot. Marek Winiarczyk

Data publikacji : 22.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.