Data dodania: 12.06.2018

Rywalizacja sportowa w Wielkopolsce

24 maja miały miejsce zmagania sportowe osób z niepełnosprawności a z Wielkopolski, bowiem na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbyły się XIX Impreza Sportowo-Integracyjna oraz XVI Wojewódzka Spartakiad Osób Niepełnosprawnych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Spartakiadę otworzył przewodniczący Zrzeszenia LZS w Poznaniu – Tadeusz Tomaszewski, któremu kierownik zawodów Zenon Walczak złożył raport o gotowości do nich. Organizatorami zawodów byli: Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Barycz” przy WTZ Przygodzice, ZSP CKU w Przygodzicach oraz Gminny Ośrodek Kultury

Wszystkim uczestnikom zawodów pisemne życzenia sportowych sukcesów oraz satysfakcji i radości z ich osiągnięcia złożyła minister resortu rodziny Elżbieta Rafalsk,a żałując, że obowiązki uniemożliwiają jej skorzystanie z zaproszenia.

Celem zmagań była popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnością, ożywienie tej działalności sportowej osób w tym środowisku oraz jego integracja ze społeczeństwem. Zawodnicy z niepełnosprawnością dzięki takim zawodom uczą się rywalizacji, współzawodnictwa oraz osiągania zadowolenia  z uzyskanych wyników w sporcie, rozumienia osiągania sukcesu, ale i porażki.

Uczestniczyły 24 drużyny, w tym jedna drużyna z Niemiec, reprezentujące różne placówki z województwa wielkopolskiego, których uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością.

Zawodnicy oprócz rywalizacji sportowej nawiązywali między sobą nowe, serdeczne kontakty, a dzięki uczestnictwu drużyny z Niemiec, możliwa była wymiana doświadczeń, promocja pozytywnego wizerunku uczestników zarówno pochodzących z Polski, jak i z innego kraju europejskiego. Nad przebiegiem konkurencji czuwali organizatorzy, służby porządkowe, sędziowie oraz grupa wolontariuszy – uczniowie ze szkół z Przygodzic. Każda grupa mogła liczyć na wsparcie i pomoc ze strony wolontariuszy.

Zawodnik, który zdobył miejsca I - III w poszczególnych konkurencjach otrzymywał medal, dyplom oraz nagrodę, natomiast nagrody, puchary i dyplomy otrzymywały drużyny, które po zsumowaniu punktów zdobytych przez zespół, zajęły miejsca od I do 24. Zostały one ufundowane przez: Gminę Przygodzice, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp., Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Barycz” przy WTZ Przygodzice, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrowie Wlkp. oraz PFRON

Impreza przebiegła w sportowej atmosferze, a towarzyszyła jej piękna pogoda.

Rywalizacja obejmowała dyscypliny lekkoatletyczne (bieg 60 m, sztafeta 4x100 m, skok w dal, rzut piłką lekarską) i rekreacyjne (tor przeszkód, rzut lotką do tarczy, rzut piłką do kosza, rzut ringiem na pal), oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Zawody dofinansowali: Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Starostwo Powiatu Ostrowskiego, Gmina Przygodzice, PFRON poprzez PCPR w Ostrowie Wlkp., Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Barycz” Przygodzice.

W klasyfikacji drużynowej najlepsi okazali się zawodnicy reprezentujący SOSW Rychwał, którzy wyprzedzili WTZ Przygodzice z/s w Ostrowie Wlp., na trzecim miejscu uplasował się WTZ Wiardunki.

Mariusz Patysiak, fot. Fundacja Miłosierdzie

Zobacz galerię...

Data publikacji: 12.06.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.