Data dodania: 19.07.2018

212 km rowerami po Wielkopolsce

W kolejnym rajdzie rowerowym zorganizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, w dniach 13-16 lipca, udział wzięło 8 podopiecznych oraz 3 opiekunów.

Od wielu lat pomysłodawcą i organizatorem tych rajdów jest kierownik WTZ w Kaliszu, Marek Konwiński.

Koszty udziału pokryli sami uczestnicy, a jeden nocleg, dzięki pomocy duszpasterza Warsztatów, ks. Krzysztofa i uprzejmości dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedlikowie, był nieodpłatny, za co serdecznie im obojgu dziękujemy.  

Rajd rozpoczął się i skończył w Kaliszu. Jego etapy były zaplanowane następująco: Kalisz – Siedlątków: 63 km, Siedlątków – Wojków: 60 km, Wojków - Siedlików: 47 km, Siedlików – Kalisz: 42 km. Łącznie trasa rowerowa liczyła 212 km.

Uczestnicy, poza samą jazdą rowerami, mieli możliwość zapoznania się z kulturą regionu, poznać przepisy ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania się na drogach, oraz nauczyć się współpracy w grupie.

Rajd przebiegł w miłej i sympatycznej atmosferze. Uczestnicy nie raz walczyli ze swoimi słabościami i zmęczeniem fizycznym, ale wytrwali, mając z tego olbrzymią satysfakcję.

Mamy nadzieję, że i w przyszłym roku uda nam się zorganizować rowerową eskapadę w kolejnych, ciekawych miejscach naszego regionu.

Mariusz Patysiak (Fundacja Miłosierdzie)

Zobacz galerię...

Data publikacji: 19.07.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.