Data dodania: 19.07.2018

Pracowite wakacje wolontariuszy Niepelnosprawnik.pl

Wyszukiwarkę internetową Niepełnosprawnik od zawsze współtworzyli wolontariusze. Bez ochotniczego wsparcia trudno byłoby przeprowadzać audyty, wprowadzać dane, tworzyć nowe funkcje wyszukiwarki. Już nie wyobrażamy sobie by Niepełnosprawnik powstawał bez wolontarystycznego wsparcia. 

Wolontariusze bywają w różnym wieku i różnych profesji. Na przykład w zeszłym roku pomagali nam uczniowie technikum budowlanego. Oni swoją pracą dostarczali informacji potrzebnych osobom z niepełnosprawnościami. Od nas dostali wiedzę na temat projektowania uniwersalnego i umiejętność oceny dostępności budynków.

Fundacja TUS od kilkunastu lat współpracuje z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat pomagaliśmy studentom i studentkom doświadczać czym jest niepełnosprawność, organizując warsztaty na wydziale. Sadzaliśmy studentów i studentki na wózki, zasłanialiśmy im oczy, i pokazywaliśmy jakie mogą być konsekwencje pracy architekta. Czymś naturalnym było kontynuować współpracę i zaangażować przyszłe architektki i architektów do prowadzenia audytów w Niepełnosprawniku, w ramach praktyki odbywanej na studiach.

Każdy obiekt publiczny zanim znajdzie się w wyszukiwarce www.niepelnosprawnik.pl i zanim osoba z niepełnosprawnością sprawdzi czy bez trudu do niego wejdzie, musi zostać sprawdzony pod kątem dostępności. I to właśnie robią audytorzy, którzy na wstępie przechodzą kilkugodzinne szkolenie. Potem, przeprowadzają audyty z pomocą rozbudowanego i zobiektywizowanego kwestionariusza, następnie dane z audytu wprowadzane są do Niepełnosprawnika i wyszukiwarka przydziela piktogramy opisujące dostępność.

Studenci i studentki architektury pytani o powód zgłaszania się do nas mówią, że robią coś pożytecznego, zdobywają nową wiedzą, wdrażają się w praktyczne kwestie dotyczące projektowania z uwzględnieniem różnych użytkowników. A dzięki tej współpracy w www.niepelnosprawnik.pl pojawią się opisy kolejnych obiektów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

www.Niepelnosprawnik.pl to internetowa wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób niesprawnych ruchowo, głuchych i niedosłyszących, niewidomych i niedowidzących, mających trudności ze zrozumieniem skomplikowanych informacji, a także osób starszych i rodziców z dziećmi. Strona zgodna jest z wytycznymi WCAG 2.0 czyli łatwa w korzystaniu dla osób niewidomych, dostępna jest, poza polskim, także w języku angielskim i rosyjskim. Jest w pełni responsywna, dostosowuje się automatycznie do wielkości ekranu tabletów i telefonów komórkowych. Niepełnosprawnik pomaga każdemu znaleźć dostępne usługi blisko domu. W wyszukiwarce jest obecnie ponad 14 tys. dostępnych obiektów.

Kontakt: niepelnosprawnik@niepelnosprawnik.pl

Info: Fundacja TUS

Data publikacji: 19.07.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.