Data dodania: 06.08.2018

I Międzynarodowa Debata Organizacji Wspierających Dzieci Chore Onkologicznie

23 sierpnia 2018 roku o godz. 17.30 w Hali Lekkoatletycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbędzie się I Międzynarodowa Debata Organizacji Wspierających Dzieci Chore Onkologicznie.

W dyskusji zorganizowanej przez Fundację Spełnionych Marzeń o potrzebach i możliwości współpracy w zakresie pomocy młodym pacjentom w powrocie do życia po przebytej terapii onkologicznej podyskutują przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski, Litwy, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Rumunii.

Pierwsza międzynarodowa dyskusja
Zainicjowana przez Fundację Spełnionych Marzeń I Międzynarodowa Debata Organizacji Wspierających Dzieci Chore Onkologicznie będzie dotyczyła różnych form wsparcia chorych na raka młodych pacjentów w terapii i rehabilitacji oraz powrocie do codziennego życia po przebytym leczeniu onkologicznym. Przedstawiciele organizacji pacjentów z: Polski, Litwy, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Rumunii podyskutują o tym, jak najlepiej wesprzeć dzieci w walce z kompleksami, związanymi z chorobą onkologiczną, poprzez sport, integrację z rówieśnikami, podróże, zabawę i rekreację.

– Poprzez nasz międzynarodowy panel dyskusyjny chcemy wymienić się doświadczeniami organizacji pacjenckich, działających na rzecz pomocy dzieciom chorym onkologicznie. Okazuje się, że pomimo różnych uwarunkowań systemowych i kulturalnych, związanych z działalnością w różnych państwach Europy, napotykamy podobne wyzwania – mówi Tomasz Osuch, założyciel i prezes Fundacji Spełnionych Marzeń.

W debacie na zaproszenie Fundacji Spełnionych Marzeń wezmą udział przedstawiciele organizacji: Labdaros ir paramos fondas Rugutė (Litwa), Sportom k radosti (Słowacja), LÖSEV (Turcja), Crab (Ukraina), Associata IPCC (Rumunia), Associata P.A.V.E.L (Rumunia). Uczestnicy panelu podyskutują o wyzwaniach, jakie napotykają w realizacji inicjatyw, nakierowanych na wsparcie terapii i rehabilitacji młodych pacjentów onkologicznych. Paneliści wymienią się dobrymi praktykami wypracowanymi w ramach działalności swoich organizacji. Omówią także możliwe formy wzajemnego wsparcia i współpracy międzynarodowej na rzecz swoich podopiecznych.

Dobre praktyki i wspólne wyzwania
– Poprzez wspólną dyskusję z innymi organizacjami chcemy skorzystać z najlepszych praktyk, zainspirować się najciekawszymi pomysłami, ale, co nie mniej ważne, wspólnie pochylić się także nad problemami. Podczas naszego spotkania omówimy wyzwania, jakie napotykamy w codziennej działalności naszych organizacji. Zadania związane z finansowaniem projektów, pozyskaniem wsparcia ze strony interesariuszy systemu ochrony zdrowia dla działań nie związanych bezpośrednio z chorobą onkologiczną, ale rehabilitacją, wsparciem dzieci poprzez zabawę i integrację, dotyczą każdej organizacji. Wspólnie zastanowimy się, jak najlepiej realizować nasze działania statutowe, by najefektywniej pomagać młodym pacjentom onkologicznym.

Podczas debaty prezes Fundacji Spełnionych Marzeń Tomasz Osuch zaprezentuje nowe projekty: „Onko Survival 2019", „Przekroczyć granicę 2019", „Onko Liga 2019".

I Międzynarodowa Debata Organizacji Wspierających Dzieci Chore Onkologicznie poprzedzi igrzyska sportowe „Onko-Olimpiada 2018" - wydarzenie sportowe, kierowane do dzieci w trakcie oraz po przebytym leczeniu onkologicznym. Tegoroczna, VII edycja igrzysk, odbędzie się w dniach 23 – 26 sierpnia 2018 roku na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Akredytacja na debatę i więcej informacji:
Biuro prasowe Fundacji Spełnionych Marzeń:
Marta Sułkowska
504 142 206
marta.sulkowska@cluepr.pl

pr
Data publikacji: 06.08.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.