Data dodania: 13.09.2018

Zawodnicy z WTZ Przygodzice z medalami Igrzysk LZS

W dniach od 23 do 25 sierpnia uczestnicy z Warsztatu Terapii Zajęciowej Przygodzice z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, działającym przy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu, brali udział w Finale Centralnym XXI Ogólnopolskich Igrzysk LZS pod nazwą „Siła Niepodległej".

W tym roku Igrzyska odbywały się w Siedlcach w województwie mazowieckim i impreza została zorganizowana z wyjątkowej okazji 100-lecia niepodległości Polski. Ich organizatorami byli Krajowe i Mazowieckie Zrzeszenie LZS oraz Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie. Natomiast patronatem igrzyska objęli prezydent RP Andrzej Duda, Ministerstwo Sportu i Turystyki i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Głównymi celami imprezy była promocja zdrowia, upowszechnienie i wspieranie aktywności fizycznej, integracja osób niepełnosprawnych oraz utrwalanie zasad współzawodnictwa fair-play. Zawody składały się z trzech bloków tematycznych (sportowy, rekreacyjny i integracyjny), w których brali udział sportowcy i osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

WTZ Przygodzice reprezentowało 12 uczestników, startujących w panelu integracyjnym. Panel ten był podzielony na dwie części: (lekka atletyka – bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłką lekarską oraz rekreacja - rzut ringiem na pal, rzut lotką, rzut piłką do kosza oraz tor przeszkód). Sportowcy z WTZ Przygodzice zdobyli w sumie 12 medali: 4 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe zajmując drugie miejsce w klasyfikacji medalowej.

Mariusz Patysiak (Fundacja „Miłosierdzie")

Data publikacji: 13.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.