Kongres na horyzoncie. Krakowski przepis na tworzenie prawa

Magdalena Lubaś

2 października w Urzędzie Miasta Krakowa odbył się Małopolski Konwent Regionalny. To jedno z wydarzeń poprzedzających V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Tematem przewodnim spotkania była kwestia udziału osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu prawa oraz ich aktywny udział w życiu społecznym. Patronat medialny objęły „Nasze Sprawy”.

10 października w Warszawie zostanie zorganizowany V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem „Aktywni Obywatele i Aktywne Obywatelki”. Przedstawiciele środowiska przygotowują się do tego wydarzenia uczestnicząc od września w konwentach regionalnych. Debata w Krakowie odbyła się z inicjatywy Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego (lider) i Fundacji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia – partner).

– Staramy się, żeby to nie były wydarzenia lokalne, które nie mają żadnego przełożenia. Tylko żeby to, co się dzieje na Konwentach, było przekładane na treści Kongresu, na tematykę, czy wnioski – powiedziała Magdalena Lubaś z FIRR.

Z kolei Joanna Piwowońska przedstawiła możliwości partycypacji osób z niepełnosprawnościami w stanowieniu prawa. Jak zaznaczyła dyrektor ds. projektów strategicznych z FiRR, żadne ustawy nie dają w tym zakresie uprzywilejowanej pozycji osobom z niepełnosprawnościami. To rodzi zagrożenia wynikające m.in. z niedostępności części stron internetowych, dokumentów i budynków użyteczności publicznej. Prelegentka zwróciła uwagę m.in. na małą siłę przebicia środowiska, brak wiary w możliwości zmiany, a także niski stopień chęci do udziału w procesie stanowienia prawa.

Z kolei Aleksander Waszkielewicz z Froni omówił prawa osób z niepełnosprawnościami na mocy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ekspert zaznaczył, że do września 2020 r. musi nastąpić wyznaczenie koordynatora / koordynatorki ds. dostępności. Jednym z zadań będzie monitorowanie dostępności. Natomiast raporty o stanie dostępności maja być przygotowywane co 4 lata. Przy czym pierwsze z nich mają powstać do marca 2021 r. Zwrócił też uwagę na przełomowy przepis, który umożliwia osobom ze szczególnymi potrzebami składanie skarg na brak dostępności.

Wspólna sprawa

Druga część spotkania rozpoczęła się od wystąpienia dot. wzmacniania autonomii dorosłych osób z zespołem Downa w Stowarzyszeniu Tęcza. Uczestnicy Konwentu dowiedzieli się m.in. o platformie internetowej „Czas na aktywność!”. To jeden z projektów Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych wybranych do upowszechnienia (http://naszesprawy.eu/rehabilitacja-zdrowie-i-nauka/innowacje-z-malopolski-w-trosce-o-osoby-z-niepelnosprawnosciami-i-seniorow/).

– Największa chluba i duma ostatniego roku to założenie przedsiębiorstwa społecznego Społeczna 21, w którym pracę znalazło 5 osób z zespołem Downa. Wszystkie pracują na pół etatu – podkreśliła Grażyna Banach-Kociołek ze Stowarzyszenia Tęcza.
Debata dotyczyła również Powiatowego programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019-2022. Rada Miasta Krakowa przyjęła go uchwałą w maju br., a prace nad nim rozpoczęły się 12 miesięcy wcześniej. Przy czym przygotowania miały inną formułę niż wcześniej.

– Stwierdziliśmy, że najpierw zapytamy środowisko, jak to robić i być może pozwolimy napisać ten program organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. I tak też się stało, w ramach zapytań ofertowych wyłoniona została Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego – powiedziała Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Dodała, że Program ma charakter horyzontalny i składa się z dziewięciu priorytetów. Głównym zaś celem jest zapewnienie warunków do możliwie pełnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w Gminie Miejskiej Kraków.

Prelegenci poruszyli też wątki dot. Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zwrócili oni uwagę na udział osób z niepełnosprawnościami w stanowieniu prawa w świetle działań ww. podmiotów. Temat ten zainicjowała prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi Chmurka Małgorzata Turek. Następnie kontynuowała go prezes Fundacji Pełna Życia Aleksandra Włodarczyk. Kolejne zagadnienia z tego zakresu przedstawił prezes OM PZG w Krakowie Adam Stromidło.

Na zakończenie Bogdan Dąsal zaproponował, żeby podczas Kongresu poruszyć temat większego wsparcia władzy publicznej dla NGO-sów działających statutowo na rzecz osób z niepełnosprawnościami. – Samorząd jak powietrza potrzebuje partnera społecznego. Takiego, który jest mocny swoimi kompetencjami, swoją strukturą organizacyjną, swoimi ludźmi – podkreślił pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami.

Inny z przedstawionych postulatów dotyczył zorganizowania kampanii informacyjno-edukacyjnej. Miałaby ona skupić się na ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zobacz galerię…

Tekst i fot. Marcin Gazda
Data publikacji: 08.10.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również