Konkurs na innowacje społeczne – wsparcie osób z autyzmem

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na skalowanie innowacji społecznej „Tłumacz / Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD. Jego celem jest wsparcie studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) studiujących na polskich uczelniach. Konkurs jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Z przeprowadzonych analiz wiemy, że wsparcie przez uczelnie studentów zmagających się z ASD jest bardzo zróżnicowane. Nawet jeżeli oferowana pomoc jest duża, takie osoby często nie korzystają z niej z wielu powodów, na przykład trudności w pozyskaniu informacji w sposób dyskretny i dostępny. Chcemy zmienić tę sytuację za pomocą właśnie ogłoszonego konkursu – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Odpowiedzią na to wyzwanie, stojące przed polskimi szkołami wyższymi, jest pomoc w komunikacji z pracownikami uczelni, którą studentom zaoferują ich asystenci – osoby zaufane i posiadające odpowiednie kompetencje. Zadaniem asystentów będzie udzielenie wsparcia dostosowanego do konkretnych potrzeb wynikających z sytuacji, w której znajduje się student.

Konkurs ogłoszony 15 maja przez MFiPR ma na celu zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce innowacji społecznej „Tłumacz / Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD” przez dotarcie z tą innowacją do jak największej liczby uczelni oraz studentów z ASD. Innowacja ma być wdrożona w co najmniej 40 uczelniach w Polsce, na których kształcą się studenci z niepełnosprawnościami. Istotą skalowania jest zapewnienie trwałego wdrożenia innowacji na uczelniach zaangażowanych w projekcie.

Budżet konkursu to ponad 1,7 miliona złotych. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 31 lipca 2020 roku, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje na stronie programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Info MFiPR, fot. freepik.com

Data publikacji: 15.05.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również