Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksoterapia

Fundacja SYNAPSIS w dniach 24-26 września 2010 r. organizuje w Warszawie konferencję z udziałem wybitnych ekspertów - terapeutów z kilkunastoletnim doświadczeniem ze Stanów Zjednoczonych, na temat różnych metod i różnorodnego podejścia do terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem.

Przedstawią je także nauczyciele oraz rodzice. Wybór skutecznej i tej najwłaściwszej metody jest bardzo trudny i złożony. Musi być kompleksowa, profesjonalna i jednocześnie zindywidualizowana dla każdego podopiecznego i jego rodziny.
Konferencja ma charakter szkoleniowy i stwarza okazję do wymiany doświadczeń między terapeutami a rodzicami, do skonfrontowania różnych poglądów teoretycznych z codzienną praktyką.

IKa

Więcej informacji: www.synapsis.waw.pl

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również