Opiekunowie dorosłych wciąż mają „pod górkę”…

Opiekunowie dorosłych wciąż mają „pod górkę"...

W 2014 roku znowelizowana Ustawa o świadczeniach rodzinnych (obowiązująca od początku 2013 r.) pozbawiła część opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Wiosną 2014 r. wybuchły z tego powodu ich spektakularne protesty pod Sejmem.

Po zmianach prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (aktualnie to kwota 1300 zł) utracili opiekunowie osób, których niepełnosprawność powstała w dorosłym życiu. Ich opiekunom – przypomnijmy – przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł.
Prawo do niego uzależniono jednak od kryterium dochodowego.

W październiku 2014 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że powstanie niepełnosprawności po osiągnięciu dorosłości nie może pozbawić opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych tego świadczenia. Jest to niezgodne z konstytucją. Ustawodawca miał obowiązek spowodować takie zmiany w prawie, by nie różnicować opiekunów osób z niepełnosprawnościami w zależności od czasu powstania niepełnosprawności ich podopiecznych. Oczywiście pamiętając, że potrzeby dzieci związane z ich rozwojem czy edukacją są zdecydowanie większe, niż osób dorosłych…

I powiało trochę optymizmem. Wydawało się, że będzie już tylko „z górki”. Niestety do końca marca 2016 roku nie rozwiązano systemowo problemu. Część opiekunów tych osób zdecydowała się na drogę prawną w sądzie administracyjnym, z powodu odmówienia im prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Są już pierwsze wyroki uchylające takie decyzje.

Po wyroku TK i proteście rodziców niepełnosprawnych dzieci w Sejmie w 2014 r. rozpoczęto szerokie konsultacje w sprawie świadczeń dla nich. W projekcie nowej ustawy zaproponowano wiele dobrych dla tej grupy zapisów dotyczących wysokości świadczenia w zależności od wieku podopiecznego, wysokości dochodu na jedną osobę w rodzinie, czy możliwości nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku śmierci podopiecznego i utraty świadczenia pielęgnacyjnego przez jego opiekuna.

Niestety, można powiedzieć, że oni wciąż mają „pod górkę”. Te konstruktywne propozycje pozostały w większości niezrealizowane. Nie wyszły poza sferę konsultacji i propozycji.
Aktualnie resort rodziny nadal prowadzi konsultacje…

IKa
Data publikacji: 25.03.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również