Opublikowano Europejski Akt o Dostępności

7 czerwca zostala opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 (z 17 kwietnia 2019 r.) w sprawie wymogów dostępności produktów i usług.

Dyrektywa ws. dostępności produktów i usług (European Accesssibility Act – EAA) – to pierwsza tak kompleksowa i horyzontalna regulacja o dostępności w prawie UE. Obowiązywać ma w każdym kraju czlonkowskim Unii Europejskiej.

„Środowisko, w którym produkty i usługi są bardziej dostępne, umożliwia większe włączenie społeczne i ułatwia osobom z niepełnosprawnościami prowadzenie niezależnego życia” stanowi dyrektywa.

Ma zapewnić wspólne, jednakowe wymogi dostępności wybranych produktów i usług. EAA będzie miala zastosowanie do sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych, terminali samoobsługowych, usług łączności elektronicznej (w tym zgłoszeń alarmowych), audiowizualnych usług medialnych, usług towarzyszących transportowi pasażerskiemu, usług bankowych, e-książek, handlu elektronicznego.

Cel EAA ma charakter społeczno-rynkowy. Dyrektywa ma się przyczynić do poprawy właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez usuwanie barier dla swobodnego przepływu dostępnych produktów i usług, które wynikają z niespójnego w UE podejścia do dostępności.

Dyrektywa wpisuje się również w krajowy program Dostępność plus, stanowiąc jego uzupełnienie w wymiarze rynkowym. Wspiera także realizację postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

EAA dostępny jest pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882

Info: MIiR, oprac. rhr/, fot. pixabay.com
Data publikacji: 11.06.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również