Otwarto Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci w Warszawie

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, w którym świadczone będą usługi psychoterapeutyczne oraz leczenie psychiatryczne w ramach poradni psychiatrycznej i oddziału dziennego, zostało otwarte w poniedziałek w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Psycholożka kliniczna i kierowniczka projektu w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka Marta Bąkowska przypomniała, że pierwsze Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie zostało otwarte na Bielanach. Nowo otwarta placówka będzie służyć mieszkańcom trzech stołecznych dzielnic: Żoliborza, Bemowa oraz Wawra.

Poinformowała, że w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży została uruchomiona infolinia pod numerem 512 266 463, na którą mogą dzwonić pacjenci w celu uzyskania pomocy.

– Już na infolinii zostaje uruchomiony proces diagnostyczny. Pracujący tam psycholog zbiera podstawowy wywiad, podczas którego ustala, z czym się zgłasza dana osoba, jakie jest natężenie tego problemu, jak długo on trwa i jak szybko powinna być udzielona pomoc – zastrzegła Bąkowska.

Dodała, że po kontakcie z infolinią pacjent zostaje przekierowany do zespołu pierwszego kontaktu, który diagnozuje problem. – Następnie pacjent zostaje przekierowany bezpośrednio do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie świadczymy usługi psychoterapeutyczne oraz leczenie psychiatryczne, zarówno w ramach poradni psychiatrycznej jak i oddziału dziennego, jeśli dziecko nie jest w stanie realizować obowiązku szkolnego – powiedziała.

Jak zaznaczyła, celem jest usprawnienie procesu powrotu do zdrowia. – Pomagać w tym będzie terapeuta środowiskowy, który będzie pilnował realizacji indywidualnego planu zdrowienia ustalonego w trakcie diagnozy. To ma być pomoc w wejściu z powrotem na ścieżkę zdrowia – stwierdziła.

Bąkowska poinformowała, że pomoc udzielana w ŚCZP obejmuje pracę nie tylko z dzieckiem, ale z całą jego rodziną. Podkreśliła, że opieką psychologiczną w ramach projektu objęte zostanie ok. 1600 rodzin, które odbędą w placówce co najmniej 15 wizyt konsultacyjnych.

– Innowacyjne jest, że my, jako psychoterapeuci i diagności dbający o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, wychodzimy ze swoich foteli do środowiska pacjenta. Oznacza to, że możemy odbywać wizyty domowe, spotykać się z nauczycielami, wychowawcami przedszkoli oraz pracownikami placówek, w których dzieci już były objęte opieką. Dotychczas pacjenci byli przekierowywani z opinią i zaświadczeniem od instytucji do instytucji. Dzisiaj to my, specjaliści, bierzemy na siebie tę odpowiedzialność i kontaktujemy się z tymi placówkami – wyjaśniła.

Zastrzegła, że w nowo otwartej placówce stworzono przestrzeń, która nie przypomina szpitala lub innej placówki medycznej, ale ma stwarzać wrażenie miejsca przytulnego, zapewaniającego poczucie bezpieczeństwa. – Mamy tu aromaterapię i muzykoterapię. Wizualna strona ośrodka okazuje się niezwykle ważnym elementem procesu zdrowienia dla pacjentów – dodała.

– W dobie pandemii najczęstszymi problemami, z jakimi zmagają się dzieci, są zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia nastroju, zaburzenia autodestrukcyjne, samookaleczanie, zaburzenia odżywiania, problemy w relacjach oraz problemy rozwojowe – wymieniła Bąkowska.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińskiej-Jedynak zaznaczyła, że w województwie mazowieckim działa obecnie 5 placówek, które realizują zadania w zakresie opieki psychiatrycznej i psychologicznej nad dziećmi i młodzieżą.

– W ramach ŚCZP pomoc otrzyma 1,5 tys. dzieci i młodzieży. Wsparciem będzie objętych również 2 tys. rodziców i opiekunów, poprzez działania realizowane nie tylko w tym pięknym, wyremontowanym miejscu, ale świadczone również w miejscu zamieszkania, nauki i spotkań. To bardzo ważny projekt – oceniła.

Dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży dr Tomasz Rowiński poinformował, że w placówce wdrażany będzie model EZRA, czyli system wsparcia dla dzieci i rodzin, wyróżniający się podejściem teoretyczno-praktycznym oraz uwzględnieniem sieci wsparcia społecznego, a także środowiska dzieci i młodzieży w procesie leczenia.

– Z różnych badań i analiz, ale także naszych doświadczeń wynika, że ten model jest jedyną odpowiedzią na problemy rodzin, dzieci i młodzieży. Dziecko funkcjonuje w szkole, w poradni, funkcjonuje również na podwórku. Cała reforma psychiatrii zmierza do tego, żeby to oparcie środowiskowe było jak najbardziej szerokie, adekwatne i dostosowane do potrzeb – wyjaśnił.

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego to miejsca środowiskowej pomocy psychologicznej dla osób doświadczających kryzysów psychicznych. Multidyscyplinarne zespoły zdrowia psychicznego składają się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, asystentów zdrowienia, pracowników pomocy społecznej i trenerów profilaktyki. Wraz z partnerami projektu obejmują oni wsparciem medycznym i społecznym zarówno dorosłych, jak dzieci i młodzież wraz z ich rodzinami, szkołą i siecią wsparcia.

Wiceszefowa MFiPR wspomniała również o innych działaniach wspierających służbę zdrowia, które są dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

– Właśnie uruchomiliśmy kolejny nabór wniosków na granty dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Obok 138 podmiotów, które już otrzymały wsparcie finansowe, chcemy, by kolejne 140 POZ-ów z całej Polski otrzymało środki finansowe na poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej – wyjaśniła wiceminister.

Maksymalna wartość grantu to 720 tys. zł. Pieniądze te mogą być przeznaczone na budowę podjazdów, zakup windy, pętli indukcyjnej oraz inne działania zmierzające do podniesienia komfortu leczenia osób starszych i z niepełnosprawnościami.

W tym kwartale uruchomiony zostanie drugi nabór – dla szpitali, także na poprawę ich dostępności. Szczegóły znajdują się na stronie www.dostepnoscplus.gov.pl.
(PAP)

Iwona Żurek, fot. MFiPR

Data publikacji: 31.01.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również