Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję, której Polska jest współautorem

Polska i Wielka Brytania przygotowały rezolucję dotyczącą ochrony osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych. Została ona jednogłośnie przegłosowania w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Rezolucja nr 2475 zobowiązuje strony konfliktu zbrojnego m.in. do zapewnienia ochrony ludności cywilnej w tym osób niepełnosprawnych i uwzględnienia ich potrzeb przy dostarczaniu pomocy humanitarnej.

Strony konfliktów zbrojnych powinny zapobiegać przemocy i nadużyciom wobec ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, w tym zabijaniu ich i okaleczaniu, porwaniom, torturom, gwałtom oraz innym przejawom przemocy, w tym seksualnej.

W przypadku przestępstw wobec ludności cywilnej, w tym osób niepełnosprawnych, państwo powinno zapewnić poszkodowanym dostęp do wymiaru sprawiedliwości i skutecznych środków zaradczych.

Dokument wzywa też państwa członkowskie do podjęcia wszelkich odpowiednich działań w celu wyeliminowania dyskryminacji i marginalizacji ludzi w konfliktach zbrojnych ze względu na niepełnosprawność.

Członkowie Rady Bezpieczeństwa podkreślali, że taka rezolucja została przyjęta po raz pierwszy w historii, ma ona przełomowe znaczenie dla prawa międzynarodowego i mimo zgłoszonych zastrzeżeń udało się ją jednogłośnie przegłosować.

kat, fot. pixabay.com
Data publikacji: 21.06.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również